Har setat och tittat på Kents hemsida, vad man ska handla imorgon. ^^ Blir iaf hoodtröjan och lite annat. Kommer bli så himla kul! Och så härligt att det är utomhus också.

Såg på Livet på BB ikväll. Tycker att det är synd att dom pumpar i en del så mkt medicinsk bedövning… petidin (förstår inte ens vad petidin har att göra på förlossningen), eda, tabletter i olika former & blanda allt gärna så tidigt som möjligt… sedan rasar barnets hjärtljud & det blir akut. Tror att ganska få är pålästa om de medicinska bedövningarnas biverkningar, även syntocinonets biverkningar & risker som många blir “tvugna” att ta efter de fått medicinska bedövningar, och riskerna med att ta dom bedövningarna – både för mor och speciellt för BARNET. Tror mycket på avslappning och andning.

Ska se en film nu sedan blir det godnatt!

Det här inlägget postades i Vardag. Bokmärk permalänken.

28 kommentarer till

 1. Tove skriver:

  Jag håller med dig att många borde vara mkt mer pålästa om bedövning e.t.c. Dock är jag en som DÖR (!) utan bedövning 😉 Mig har dom varit tvungna att ge dropp för att få förlossningen att fårtgå med alla tyvärr, jag har stannat av vid ca 6 cm och varit öppen så ed 1 värk var 5e minut i timmar och ingenting har hänt :-/ Alla är ju olika men jag hållas med dig, avslappning kommer man i dom allra flesta fall väldigt långt med.
  Ha en toppendag imorgon!

  • admin skriver:

   Tack Tove, ja självklart ska man ta det man känner man behöver om man inte orkar med smärtan, på så vis är det ju jättebra att vissa bedövningar finns absolut. Men man bör vara påläst om vad det man tar har för biverkningar. KRAM

   • admin skriver:

    Denna artikel är bra, ang. droppet.

    Den är lång men intressant och viktig att läsa innan man ska föda barn.

    Värkar stimuleras allt oftare trots allvarlig risk för syrebrist.
    Stress på förlossningskliniker gör att värkstimulerande dropp överanvänds.
    Detta ökar risken för fosterskador. För att vända trenden efterlyser
    svenska experter en rejäl utbildningssatsning och ökad personaltäthet inom
    förlossningsvården.

    Som att dra åt snaran runt halsen på någon som redan har ont om luft. Så
    beskriver Ulf Hansson, Socialstyrelsens vetenskapliga råd i obstetrik och
    gynekologi, den syrebrist som drabbar spädbarn när mamman överstimuleras
    med värkframkallande oxytocindropp. Under 1990-talet var han en av de
    första som slog larm om att oxytocinläkemedlet Syntocinon användes för
    ofta och för slentrianmässigt, något som kan ge upphov till cerebral
    pares, Cp på grund av syrebrist. I värsta fall avlider barnet sedan
    alltför täta och kraftiga livmodersammandragningar strypt
    blodcirkulationen till moderkakan och därmed det ofödda barnets enda länk
    till syre.

    Nu bekräftar flera svenska experter Ulf Hanssons farhågor. Syntocinon
    finns ofta med i spelet när spädbarn drabbas av syrebristskador. Tendensen
    är att bruket ökar och att det ör på stora sjukhus som överanvändningen är
    värst.

    Isis Amer-Wåhlin, överläkare vid kvinnokliniken på Karolinska
    universitetssjukhuset i Solna, anser att orsaken är en kombination av en
    behandlingskultur med ett aktivt och pådrivande förhållningssätt under
    förlossningen, av stress och av att förlossningspersonalen slutat ta
    hänsyn till de biverkningar som oxytocindroppet kan ge.
    Det är som med Alvedon, ett läkemedel som vi haft under lång tid och där
    respekten mattas av, säger hon.
    Isis Amer-Wåhlin är en av forskarna bakom den första svenska karläggningen
    av hur användningen av värkstimulerande dropp förändrats över tid och hur
    det hänger samman med fostrens hälsotillstånd.

    Sammanställningen, som nyligen publicerades i Acta Obstetrica et
    Gynecologica, omfattar 1006 000 förlossningar vi tio sjukhus i södra
    Sverige mellan åren 1995 och 2002. Resultaten pekar på en tydlig ökning av
    Syntocinonbruket. Från vid 27 procent av förlossningarna 1995, till 33
    procent av dem sju år senare. Och skillnaden mellan olika
    förlossningskliniker är slående. Användningen varierar från drygt 18
    procent på vissa sjukhus till dryga 40 procent.

    Grovt kan man säga att större verksamheter som har fler förlossningar
    också använder mer Syntocinon, säger Isis Amer-Wåhlin
    Mest framträdande är användningen hos förstföderskor. Enligt Isis
    Amer-Wåhlins, kartläggning får nästan hälften av dem värkstimulering. Hon
    omföderskor är användningen lägre, 17 procent, men det är ändå detta som
    hon tycker är det mest anmärkningsvärda i statistiken.
    Omföderskorna har ju redan visat att de kan föda barn. Många av dessa
    kvinnor får därför sannolikt värkstimulering i onödan, säger Isis
    Amer-Wåhlin.

    Att den utbredda användningen har fått konsekvenser kan hon också se i sin
    kartläggning. Barnen var oftare i sämre kondition när oxytocin hade
    används under förlossningen. Risken att barnet hade ett lågt Apgarvärde
    fem minuter efter födseln var nästan fördubblad. Syrebrist på grund av ett
    för aktivt värkarbete är den sannolika orsaken, säger hon.

    Och Isis Amer-Wåhlin slutsatser får stöd från en ännu opublicerad svensk
    studie. Maria Jonsson, tillförordnad överläkare vid kvinnokliniken på
    Akademiska sjukhuset i Uppsala, har inom ramen för sitt avhandlingsarbete
    visat att oxytocinstimulering mycket riktigt kan påverka syretillförseln
    till barnet. Resultat från provtagning av navelsträngsblod visar att
    oxytocinstimulering oftare använts när provet visar på en begynnande
    syrebrist. Kopplingen till allt för täta värkar var stark.
    Av fall som hade för täta sammandragningar hade 70 procent fått
    oxytocininfusion, säger Maria Jonsson.

    I studien av navelsträngsblod rör det sig om pigga barn med normala
    Apgarvärden som inte skadats av syrebristen. Men Maria Jonsson har också
    belägg för att värkstimulerande dropp är vanligt förekommande även i
    sådana sammanhang. Jon har gått igenom samtliga fall där
    förlossningspersonalen fällts för felbehandling av Hälso- och sjukvårdens
    ansvarsnämnd, HSAN, mellan åren 1996 och 2003.
    Oxytocin har använts i 90 procent av de fall, 54 av totalt 60 ärenden,
    där en barnmorska eller läkare fått en disciplinpåföljd. Var tredje gång
    var oxytocinet direkt eller bidragande orsak till fällningen. Även i
    flertalet av de resterande fallen hade oxytocin använts fel, säger Maria
    Jonsson.

    Samma bild av att oxytocindroppet ofta är inblandad i förlossningstillbud
    ger en färsk genomgång av förlossningsrelaterade
    patientförsäkringsärenden. Det är fall där barnet fötts med CP-skador och
    där föräldrarna ansökt om ersättning.
    -I åtta av tio fall där föräldrar tilldömt ersättning så har mammorna fått
    värkstimulering under förlossningen, konstaterar forskaren bakom
    kartläggningen, Sophie Berglund, överläkare vid förlossningskliniken på
    Söder sjukhuset i Stockholm.
    Än så länge är Sophie Berglund bara färdig med hälften av
    undersökningsmaterialet, som spänner över åren 1998 till och med 2004. Men
    när hon nu håller på att avsluta den fullständiga genomgången av åren 1990
    till och med 2005 är tendensen densamma.
    Det är anmärkningsvärt att oxytocinanvändningen är så pass utbredd i det
    här materialet, säger Sophie Berglund. Både hennes och Marie Jonssons
    kartläggningar pekar ut samma typ av fel som huvudorsaker till att det
    gått illa. Läkare och barnmorskor har brustit i övervakningen av såväl
    fostrets hjärtljud som mammans värkarbete.
    Man har agerat för sent eller inte alls, säger Maria Jonsson.

    Andra vanliga fel som framkommer i studierna är att oxytocininfusion satts
    in trots onormala fosterljud eller att droppet satts helt utan indikation.
    Man har alltså drivit på förlossningen trots att värkarbetet var helt
    normalt, säger Sophie Berglund.
    Att det finns risker med överanvändning av oxytocin har dock inte gått
    obemärkt förbi. Olika instanser har framför allt det senaste halvåret på
    olika sätt lyft fram riskerna. Novartis som tillverkar Syntocinon, det
    oxytocinpreparat som används inom den svenska sjukvården, har skickat ut
    ett brev till landets förlossningsläkare och barnmorskor. Frågan har också
    tagits upp på möten inom professionen.

    Enligt de sakkunniga som Dagen Medicin talat med är det ännu för tidigt
    att se om trenden med överanvändning håller på att mattas av. Flera
    förespråkar kraftigare insatser för att budskapet ska sjunka in.
    Ulf Hansson understryker vikten av att förlossningspersonal håller sig
    till indikationerna. Det är bara vid värksvaghet och med kontinuerlig
    övervakning som Syntocinon ska användas, poängterar han. Takten på
    värkarbetet ska inte överskrida fem värkar på tio minuter.
    Rätt använt är det här ett bra preparat. Problemet uppstår när
    förlossningspersonal inte följer indikationerna och använder de redskap
    för fosterövervakning som finns, säger han.
    Isis Amer-Wåhlin vill dock gå ännu längre. Att bara försöka följa rådande
    indikationer räcker inte, menar hon. Diagnosen värksvaghet är allt för
    luddig och svår att ställa. Det blir, anser hon, en allt för subjektiv
    bedömning. Istället efterlyser hon en rejäl utbildningssatsning inom
    förlossningsvården.
    – Det skulle nästan behövas någon form av certifiering med krav på att ett
    antal kompetensbitar checkas av regelbundet, tycker hon.

    Ökad personaltäthet är en annan viktig del tycker Isis Amer-Wåhlin. Helst
    skulle hon se att förlossningspersonal kunde stanna hos den födande
    kvinnan under hela förlossningen, en strategi som i flera studier visat
    sig kunna bidra till ett effektivare värkarbete. Går inte det skulle en
    satsning på så kallade doulor, förlossningserfarna kvinnor, som stöder
    under förlossningen kunna hjälpa.
    – Senast förra året visade en amerikansk randomiserad studie av 600
    förstföderskor att de kvinnor som fått stöd av en doula hade kortare
    förlossning och att Apgarvärdet vid fem minuter var bättre. Det fanns även
    en trend mot färre kejsarsnitt, säger Isis Amer-Wåhlin.
    Sedan läkemedelsföretaget Novartis skickade ut sitt brev om riskerna med
    Syntocinonbehandlingen har man noterat en minskad försäljning av
    läkemedlet på i storleksordningen 10-15 procent under de sista månaderna
    2006. Enligt företaget är det dock för tidigt att säga med säkerhet att
    detta speglar en minskad användning inom sjukvården.

    Dagens medicin temanummer om kvinnohäls nummer 08 21 februari 2007

 2. MalinF skriver:

  Jag hoppas för egen del att slippa snitt o klara mig utan bedövning denna gång. Men det beror ju helt på hur ettan ligger.. Huvudsaken att dom mår bra när dom kommer ut. Men får man önska så.. 😉

  • admin skriver:

   Malin F – Jag håller tummarna att ettan ligger rätt! ^^ Ja självklart är det viktigaste att barnen mår bra, men självklart får man även önska hur man vill att det ska bli i förlossningsväg osv. KRAM

 3. Madde skriver:

  Fick petedin med William, när jag väntade honom alltså. Var i v26 eller något sånt. Hade stasat njurbäcken fy fan va hemskt det var :-S . Min livmoder växte på urinledarna, trodde seriöst jag skulle dö det högg som knivar bak i ryggen, men då sa läkarna här att dom inte ger det senare en till v30 på grund av riskerna om man skulle behöva föda osv. Fostrets hjärta påverkas. Skulle aldrig kunna tänka mig att använda det som hjälpmedel under förlossningen, petidin var skit läskigt HELA kroppen förlamades för mig :-S . Alltså jag kände inget, kunde inte röra mig riktigt allt snurrade osv.

  • admin skriver:

   Madde, ja precis, det är jättestarkt. Men man hör många som fått det som “Jag fick nån spruta… hjälpte ingenting… ” *harkel* Folk är inte så pålästa, och det är ju bland det starkaste man kan ta, med påverkan på barnet också.

 4. Anna skriver:

  Helt min åsikt också. Gick på profylaxkurs med min man i Stockholm. Jag har tre barn, med första fick jag eda. Påstod då att den inte tog men nästa födde jag naturligt och DÅ fattade jag att den visst hjälpt, vilken skillnad. Förstår varför personalen flinade när jag sa att den inte hjälpte. Min syster fick petidin och barnets hjärta började rusa direkt, det blev akutsnitt för henne och hennes barn var väldigt medtaget.
  Fin blogg!

 5. fanny skriver:

  helt min åsikt oxå.. mest för att jag VET att andningen o att det gör att man slappnar av, hjälper så bra 🙂 kanske inte i 10 15 timmar( för mig) (menför dig gjorde det 🙂 men annars så 🙂

 6. Maria skriver:

  Men det där är ju faktiskt väldigt, väldigt olika tycker jag – o visst har alla rätt till en åsikt, men alla har ju olika smärttröskel!!!
  Visst kan jag också tycka att de under graviditeten kunde informera mkt, mkt mer om alternativ till medicinsk smärtlindring, o kanske fokusera mer på avslappning o andning. Men glöm inte att alla är olika – du kan aldrig tänka dig hur det är att ligga där med dödsångest, eller en önskan att bara få slippa ifrån allting!!
  Många människor njuter inte det minsta av att föda barn, eller ser det som en underbar upplevelse ens efteråt.
  För mig var det senaste gången ett trauma – o första gången tog jag mig igenom det tack vare just EDA.
  Jag, o säkert många andra också, vet nog mkt väl att det allra bästa är en s.k naturlig förlossning – men nå’nstans så är ju hela förlossningen i sig en risk.
  Jag skulle i dagsläget hellre avlida än att föda barn MED EDA (ungefär så känns det iaf)
  Om förlossningspersonalen var beredd att ge mig en smärtlindring som de samtidigt sa att barnet kan ta stryk av så skulle jag inte ta den.
  Men så länge barnet mår bra så vill även jag göra det.
  Det finns mkt här i världen som är dåligt för människan, men ibland måste man helt enkelt välja mellan två onda ting.
  Man är inte duktigare för att man föder barn utan smärtlindring – man är inte duktig för att man föder barn öht, för det hör ju naturen till!
  Däremot så beundrar jag alla som föder barn – på vilket sätt det än må vara! För det är en beundransvärd sak att ha genomgått!

  • admin skriver:

   Maria, fast nu tog du åt dig heeeelt utan anledning, förstår inte varför? Jag skriver som sagt i min blogg, om MINA åsikter. Vill man inte höra mina åsikter så bör man inte gå in här och läsa, som att välja en tv kanal, gillar man inte det man ser så zappar man, enkelt. 🙂 Tvingar ingen att komma in här och läsa. Men lik förbannat kommer jag skriva vad JAG vill.
   Ingen är bättre för de föder utan (dock en jäkla stor prestation skulle jag vilja säga att det är, det är ingen jäkla tävling dock, och du lär garanterat inte få någon medalj för du föder utan bedövning MEN det är alltid bra att undvika en massa mediciner och JAG vill inte ha sånt i min kropp eftersom det kan påverka barnet och då har jag hellre ondare än tar en onödig risk – MIN åsikt), och att kvinnor är bättre för de föder naturligt det har jag inte ens skrivit, jag skrev om riskerna vid olika bedövningar, tro mig – DE FINNS. Man kan inte blunda för det bara för man själv vill ta dom! Och jo, jag vet precis hur det känns att ha förlossningsångest, för det hade jag för många år sedan, MEN jag bearbetade den och nu är den borta. Jag tycker det är BRA att sån här info faktiskt finns, önskar jag hade fått veta den för länge sedan. Men tyvärr så är vården dålig på att informera om de negativa sakerna och människor är för dåliga för att bry sig om att ta reda på faktan själva.

   Nu läser du lite vad du själv vill verkar det som. Har inte lagt någon värdering alls om vad eller vad man inte ska ta, jag skrev om R I S K E R

 7. Malin skriver:

  med elvin så var min gräns nådd vid 3cm… jag får helt SJUKT ONT..
  jag hade ju inte tänkt ta morfin denna gången men blev faktiskt så illa tvungen.

  inget av mina barn har varit allmänpåverkat av diverse bedövningsmetoder, som tur är! 🙂

  och ska jag föda igen så är eda ett absolut MÅSTE..

  sen är det ju kanon att inte alla behöver använda sig av diverse metoder..
  men man får se till individen och dess behov.

  för mig stannade värkarbetet av efter jag fått edan med elvin.. då fick jag syntocinon just för att det inte skulle bli för långdraget med tanke på blödningsrisken..

  • admin skriver:

   Malin, har inte skrivit någonstans att man INTE ska ta det man behöver, det är bra att det finns för de som vill. MEN man bör känna till riskerna och hur det kan påverka förlossningsförloppet, det var DET jag skrev. Tycker inte det är något att tissla om liksom, det är verkligheten. Finns mycket forskning på detta, det är bara sanningen. Och sånt intresserar MIG. 🙂 Och att dina barn inte blev påverkade är ju kanon såklart! Tyvärr finns det många som blir dåliga, risken är högre helt enkelt, finns mkt forskning som stödjer detta. ALLA blir inte dåliga nej, MEN risken ökar mycket. Och dessvärre skippar bm att informera gravida om det.
   En rökare som är frisk kan säga “Äsch det är inte farligt att röka, jag har rökt i 10 år men är kärnfrisk” Jo visst, men som sagt, riskerna ökar.

 8. Sarah skriver:

  Jag håller med dig Sophie! När jag såg programmet ikväll så reagerade både jag & Ante på alla mediciner som gavs, och hon hade inte ens kommit långt i öppningsarbetet. Skrämmande.
  Tycker att det är bra att det finns olika smärtlindrande alternativ även om jag personligen skulle undvika morfin osv osv..
  Nästa gång tänker jag gå en profylaxkurs, kosta vad det kosta vill för jag hade så ont att jag hade noll koll på andningen. Men nu vet jag det till nästa gång. 🙂

  Puss!

 9. MansonDust skriver:

  Jag tänkte på samma sak. Jävla massa tabletter & skit, blev inte förvånad över att dom fick snitta henne. Det går jättebra att föda utan något alls, det har jag gjort sista gången (hann iofs inte) & de andra har lustgas & tens funkat fint. Lustgas är såklart smärtstillande, men hellre det än en jävla massa tabletter & annat crap som dom gärna trycker i en i andra länder. :S

  • admin skriver:

   MansonDust, jag sa till Johan när hon på tv var öppen 2 cm och började pumpas i massa mediciner att det kommer sluta med snitt för henne. Och så blev det också. Inte konstigt att barnet blev så dåligt.

 10. Sarah skriver:

  Haha, så får man absolut tycka, förstår inte varför andra ska bitcha om det. Barnets hälsa är väl det viktigaste..:-)

 11. Maria skriver:

  Jo självklart får du tycka vad du vill – men du skriver öppet om det, o då får man även kommentera!

  Sen är det inte bara smärtan som spelar in – att få en skräcklslagen mamma att slappna av är nog inte det allra lättaste. men alla abrnmorskor är olika, o en del använder sig av bättre metoder o information – o andra sämre.
  Jag tycker som sagt att mkt större fokus kunde läggas under graviditeten på avslappningsövningar samt info om profylax. Att man skulle peppa mammorna mer till det. Även under KLARA-samtalen. Jag skulle gärna ha gått en kurs, men det var liksom aldrig tal om det, o jag var mest fokuserad på rädslan i sig.
  Du får visst skriva avd du vill i din blogg – o jag finner den mestadels mkt underhållande o trevlig att läsa! Man blir styrkt av att andra mammor också klarar av en, ibland, tuff vardag med alla bestyr som det innebär 🙂
  Jag vill helst slippa sluta läsa din blogg – men när ett ämne berör mig så tar jag mig friheten att kommentera! 🙂
  Kanske lättare att ta det öga mot öga – det är lätt att det blir fel så här över nätet.
  Men det jag vill ha sagt är att även fast folk vet om riskerna med smärtlindring, rökning, köra bil utan bälte osv osv så väljer folk att göra det ändå.
  Alla är vi olika o har olika känslor, rädslor o prioriteringar.
  Herregud – lägg upp en forskningsrapport om nackdelarna med att inte amma, så ska du se att det blir ett litet ramaskri på bloggen!! 😮
  Alla som inte kan eller vill amma under en längre tid skulle nog ta åt sig en del! Så brukar det iaf se ut på diverse föräldraforum. :-S
  Men så onödigt att kasta saker o ting i ansiktet på folk kan jag tycka – de som väljer att inte amma har ju säkert sin anledning till det.

  Och ang prestation eller ej så är det väl inte det minsta enklare att föda barn med smärtlindring – de som behöver den tar ju den för att de helt enkelt inte står ut utan! Medans de som väljer att inte ta någonting, de står ju fortfarande ut!
  Det är väl samma som att tatuera sig; vissa njuter utav det, medans ndra (lilla jag!) inte alls vågar! Och de som njuter av det är väl inget “duktigare” än de som tycker att det gör förbannat ont – alla har vi ju som sagt olika smärttröskel.
  Sen att man kan vara stolt över sig själv, det är ju en annan sak! 🙂

  Vill dock påpeka att jag tycker också att det är fel att man “proppar i” födande kvinnor en massa smärtstillande alldeles för tidigt osv.
  Men som sagt; det är ju olika från hur var o en är, o när man anses behöva sin lindring. Vissa behöver den tidigt o andra sent.

  kanske tog jag åt mig i onödan av ditt inlägg, men jag tyckte iaf att det var stötande gentemot dem som inte föder utan smärtlindring.
  Likväl som ett inlägg om hur mkt bättre det är att amma så länge som möjligt säkert hade varit stötande för de som inte kan/vill amma.
  Ibland kanske man ska tänka på att föra en del diskussioner i slutna grupper, eller endast länka till en forskningsrapport, så kan den som vill läsa den, o ta åt sig! 🙂
  Så slipper vi andra bli sårade o känna oss sämre.

  • admin skriver:

   Maria, absolut får du kommentera, men jag får fortfarande skriva i min “dagbok” vad jag tycker, utan att behöva leta upp diverse forum på fl (som jag inte ens gillar) ^^
   Jag vet själv att smärtan är olika från förlossning till förlossning, kan ju jämföra mina egna förlossningar, som natt & dag! Anakins var smärtsammast, även om det kändes som jag skulle slitas i stycken (och då var jag på förlossningen i ca 12 timmar) så ville jag inte ha något, just pga riskerna som jag inte var villig att ta. Men det var MITT beslut. Andra kanske tar andra beslut. Men jag har hellre ont som sagt, har kanske läst mkt fakta vad vet jag. Men jag ser det inte som en nackdel att vara påläst, tvärtom.

   Sen finns det dom som tycker det är totalt onödigt att känna smärta öht och tar allt som erbjuds på förlossningen. Medans andra helst av allt vill ha det så naturligt som möjligt, för de kanske vill känna hur barnet jobbar sig genom kroppen & vill uppleva hur det känns att föda just naturligt. Alla är olika & alla FÅR vara olika – DETTA inlägg handlade INTE om det. Det handlar om RISKER fortfarande, och hur du än vrider på det så ÄR det risker med diverse medicinska bedövningar. Även om du inte vill att det ska vara så, så ÄR det så.

   Sen är jag 100% säker på att en trygg, avslappnad kvinna klarar andningen bättre, och klarar oftare att föda naturligt lättare än en som är livrädd och har panik osv. För är du livrädd, inte avslappnad och inte andas avslappnat, ja då går det inte lika bra. Spänner man sig och tappar kontrollen, ja då blir det ju bara panik av det hela och man klarar inte att andas lugnt och se målet framför sig, lätt att räkna ut att om en kvinna tappar kontrollen så är det väl bättre för HENNE med bedövning så hon slipper det värsta och kanske kan slappna av lite mera. En livrädd kvinna har större risk för komplikationer, eftersom hon kan kämpa emot och allt kan låsa sig. Så är man livrädd, ja då är det ju kanon att hon kan ta bedövningar.

   Dock var det inte att ta bedövningar eller inte som mitt inlägg gällde, (jag sa att man ska ta det man själv vill) utan riskerna med olika bedövningar – som sagt.

  • admin skriver:

   Och stötande är det inte, då borde ju JAG ta åt mig då med tanke på att innan Liam föddes hade jag ingen aning om detta. 🙂 Det är ju bara sanning. Inte tar jag åt mig av faktan för det, DOCK är jag GLAD att jag vet det NU, och tycker det är lite synd att jag inte visste det INNAN Liam föddes. Liam höll på att råka ut för allvarlig syrebrist kan jag tillägga, och enligt min journal pga att dom hade höjt syntoncinondroppet för mkt trots att han reagerade på det. Det blev akut sugklocka och en väldigt medtagen liten kille på köpet, just pga att personalen inte var observant nog! I journalen kan man se hur mitt värkarbete började stanna av, och hur de höjde droppet hela tiden TROTS att han påverkades negativt utav det vilket man såg på kurvan. Vilket hade kunnat sluta i ren katastrof, det var bara minutrar ifrån att det hade gått helt åt helskotta allting. Och DET tänker jag ALDRIG riskera igen, hur ont jag än må ha.

   • admin skriver:

    Dessutom, nej jag kan inte se en enda fördel med
    morfin, att medvetet ta de risker morfin innebär för fostret tycker jag helt ärligt är att tänka på sig själv och inte på barnet i magen. Finns så mkt forskning om just morfin under förlossning och fosterpåverkan, synd att inte alla tar sånt på allvar tycker jag. Och det står jag för. Till 120% !

 12. madde skriver:

  Håller med om att man ska vara medveten om dessa risker! Det är bra att vara påläst så att man själv kan ta ställning till vilka risker som finns och om det finns andra alternativ osv. Tycker det är skrämmande att se hur det överanvänds och jag hör ofta även från mina kollegor om just detta (jobbar på bb). Att slappna, inte vara allt för rädd och andas rätt är det bästa både för mamma och barn. Självklart förstår jag ju att det inte funkar så för alla och ingen är sämre för det. Bra ämne att ta upp tycker jag:)

  • admin skriver:

   Madde, tack! Förstår precis vad du menar. Har fött 5 barn vaginalt och inne på förlossningen har man ju frågat
   mkt ang detta och dom säger precis lika som du skrev. Jag tycker att mvc borde fokusera mkt på andnings och avslappningsövningar osv. Tycker det är a och o. Märker att såna som verkar ta åt sig utav såna här saker är såna som själva gärna tar allt som erbjuds, men hur mkt andra än tar åt sig så är det sanningen, varför blunda för sanning och fakta? Det är viktigt att man är medveten om vad för risker vissa mediciner och droger har. För Barnens skull, absolut. Sen om
   man inte anser att det är viktigt tja, då är det så. Själv tycker jag det är otroligt viktigt och önskar som sagt jag visste det jag vet idag redan innan Liam föddes. Kram

 13. KalsongMorsan skriver:

  Tyckte också det var väldigt tidigt att ge spruta & sånt, då hade jag aldrig ont. Inte förrän halvvägs ungefär.

  Med första hade jag lustgas & tens, aldrig haft en tanke på EDA.
  Andra kastade jag bort lustgasen, blev så snurrig men jag hade tens.
  Tredje, då sov jag hela dagen & på kvällen ville jag skita men det gick inte. Kom in & var öppen 10cm. Hade endast koncentrerat mig på andning & avslappning så det är det bästa att rekomendera. Lita på kroppen, den gör vad den ska. Bara följa med liksom. Jag var så vaken, med & klar i huvudet så nu förstår jag ju att när jag kämpade emot smärtan blev det ju bara värre.

  Nästa gång ska jag gå till förlossningen & också föda helt utan hjälpmedel. OM det inte blir andra komplikationer.

  • admin skriver:

   Kalsongmorsan, ja för mig har det varit väldigt olika. Med Freya började det inte göra ont förrän runt 8 cm öppen. Innan dess trodde jag det var förvärkar. 😛 Men med Anakin hade jag ont långt tidigare, och hade tvillingvärkar med flera toppar utan värkpaus många många timmar. Så även om det är samma kvinna så kan värkarna vara olika från förlossning till förlossning, dock som du skriver, avslappning ÄR viktigt som fan, även om en del inte tror det. Men de som inte tror det kan jag nästan vara säker på att DE inte slappnade av bra under sin/sina förlossningar så de har kanske inte märkt hur viktigt det egentligen ÄR. Självklart ska alla ta de bedövningar som de vill – absolut – det lägger jag ingen värdering i alls, MEN vad jag ville ha fram var att det finns ökade risker som många inte vet om. (Eller som de kanske helt ignorerar vad vet jag)
   Kram

   • admin skriver:

    Ta tex denna fakta

    Sen väger man FÖRDEL mot NACKDELAR… För mig är det liksom inget positivt alls med såna medel men tycker man detta låter positivt så.. ja…. då är man totalt ignorant.

    “Petidin är ett morfinliknande preparat som påverkar smärtimpulserna i centrala nervsystemet. 1996 använde 30-35% petidin vid förlossningen men användningen har minskat markant på senare år. Petidin kan ges var fjärde timma eller kopplas till en pump som kontinuerligt pumpar en viss mäng av medlet.

    Fördelar med metoden är att det kan förbättra ett redan aktivt värkarbete.

    Nackdelar med petidin är att det går över till barnet, det har lång halveringstid och tar lång tid på sig att gå ur kroppen, det har längre halveringstid hos barnet, genomblödningen i moderkakan blir sämre, vanligt med andningspåverkan hos barnet, barnet har sämre färg och lägre pH-värde när det föds, påverkar temperaturregleringen hos barnet, sug- och ätbeteendet störs under de första timmarna efter förlossningen, sänkt vakenhetsgrad hos barnet liksom ökad irritabilitet, kvinnan kan bli dåsig och illamående

    Källa Faxelid, E, Hogg, B, Kaplan, A, Nissen, E (2001) Lärobok för barnmorskor. Lund: Studentlitteratur.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.