Posts Tagged ‘föda barn’

imageimage

YouTube Preview ImageYouTube Preview Image

 

(Klickbara videos)

För fler fantastiska förlossningsvideos besök gruppen Sen avnavling barnets födslorätt och kika i tråden ”Peppande förlossningsvideotråd”

Why One Born Every Minute is making birth worse for women

http://www.bestdaily.co.uk/your-life/news/a636769/why-one-born-every-minute-is-making-birth-worse-for-women.html

”Word needs to spread: women need to get off the bed; women don’t need to be told when or how to push; women need darkness, privacy, quietness and comfort; giving birth is not to be feared; and women’s bodies work – under the right circumstances. Women need to demand better, and if nobody listens, they need to get angry.

Giving birth like they do on OBEM is presented as utterly normal, but it couldn’t be further from normality. It seems like it’s so easy to forget that people are mammals. Would we expect our pet cat to give birth easily and successfully under the circumstances that most One Borners find themselves in? No. We know that bright lights, busyness, strangers, fear and disruption would bring an abrupt halt to the labour of any self-respecting cat, dog, pig or panda. But we seem to assume that women can just pop out a baby while someone they’ve never met before is leaning on their leg and chatting to their husband about what he does for a living.”

Precis som doulan Jenny skrev, istället för skrämmande tv-födslar så rekommenderar jag att besöka gruppen Sen avnavling barnets födslorätt på Facebook och njuta av inlägget ”Peppande förlossningsvideotråd” Stärkande och peppande bilder/videos som ger tillit till vår egen fantastiska förmåga.

Hur kroppens egna hormoner påverkas utav syntocinon

En så bra text om värkstimulerande, måste dela med mig utav den för den är så bra. Det är Xana De Silva som skrivit detta. Jag tycker sånt här är väldigt intressant.

”Oxytocin är ett förlossningshormon och Syntocinon är ett läkemedel med artificiellt oxytocin (även kallat värkstimulerande dropp). Men syntocinon fungerar inte som oxytocin!
Oxytocin har en pulserande utsöndring, vilket gör att kroppen får en paus emellanåt och kroppen kan styra hur starka värkarna blir utefter livmoderns ork och bebisen mående. Syntocinon ges kontinuerligt vilket gör att värkarna kan bli längre och starkare än bebisen eller moderkakan klarar av vilket leder till att bebisen kan få mindre syre.

Syntocinon blockerar endorfiner, som är kroppens eget morfin. Vid ett naturligt förlopp så utsöndras endorfiner i respons till värkarna (smärta) och oxytocinutsöndringen.

Vid en naturlig förlossning, utsöndrar kroppen extra höga doser av oxytocin under krystningen så att barnet drivs ut snabbare och lättare. Detta kallas för “Fetal ejection reflex”. Syntocinon ökar inte i dos för att mamman krystar (utan endast om dropphastigheten ökas) och ger inte fetal ejection reflex.

Oxytocin är välkänd som kärleks- och anknytningshormonet och hjälper med anknytning mellan mor och barn direkt efter förlossningen. Syntocinon ger ingen anknytning- eller kärleksupplevelse, och samtidigt blockerar syntocinonet oxytocinet vilket innebär att anknytningsprocessen kan störas.
Syntocinon gör att man behöver övervaka mera med CTG eller skalpelektrod, risken att bebisen blir stressad ökar, vilket leder till att risken för akut kejsarsnitt och sugklocka ökar.

Din kropps eget oxytocin är överlägset syntocinon (värkstimulerande dropp) på många sätt. Det finns flera sätt att öka oxytocinet, exempelvis hud-mot-hud kontakt, massage/beröring, värme, amning, bröststimulering, bad/dusch, akupunktur, sterila kvaddlar, spikmatta, TENS, andningstekniker, musik man gillar, aromaterapi och avslappningstekniker. Att ha en doula under förlossningen ökar också oxytocinet!
Oxytocinet blockeras av stress, rädsla och stresshormoner, så ha en så lugn miljö omkring dig som möjligt och personer som får dig att känna dig trygg. Kom ihåg – om man har för lågt oxytocin/värksvaghet så finns det en anledning och det är inte att det är något fel på dig eller din kropp! Det är istället att det är fel på miljön, stödet eller förutsättningarna som du förväntas föda i. Lösningen på för lågt oxytocin/värksvaghet är inte att börja med syntocinon! I första hand behöver man rätta det som är fel! Lös problemet! Byt barnmorska. Prata om dina rädslor och det du funderar på. Vad kan du göra för att känna dig mindre stressad och ta bort stressmoment? Ät och drick! Om du inte får tillräckligt med stöd så ring till en vän/släkting/doula och be att de kommer och stöttar dig. Använd teknikerna som ökar oxytocinet.
Syntocinon bör vara ett sistahandsalternativ, inte ett förstahandsval!

Om du under förlossningen erbjuds syntocinon, så fråga om det görs av någon medicinsk anledning och i så fall vilken! Ofta ges värkstimulerande dropp för att förlossningen ska gå snabbare, utan medicinsk anledning. Kanske är barnmorskan otålig eller stressade för att avdelningen har högt tryck? Kanske tycker barnmorskan att kvinnan blir för trött om förlossningen pågår länge till? (Då kan kvinnan istället få hjälp att sova och vila mellan värkarna. Kanske ett varmt bad är lämpligt?) Om man får en epidural så blockerar det kroppens eget oxytocin och endorfiner, vilket ofta leder till att man behöver syntocinon.

Detta pratade vi om på utbildningen också då en barnmorska föreläste. Tycker att Xana De Silvas text är otroligt bra! Visst kan det givetvis finnas medicinska anledningar, och då är det jättebra att syntocinon finns! MEN syntocinon överanvänds något så otroligt mycket i fel syfte många, många gånger. Jag var med om det under min första förlossning, överstimulering, vilket slutade med en hög sugklocka pga hotande asfyxi och ett väldigt otrevligt sett att födas (och föda) på. En komplikation som blev utav syntocinon enligt min journal.

Här finns en bra artikel om detta som en barnmorska skrivit.

Studier visar även att syntocinon/pitocin ökar risken för gulsot hos barnet.

Ur Ingela Wiklunds artikel om skadliga rutiner inom förlossningsvården som var med i Dagens medicin.

”Rutinmässig användning av livmodersammandragande läkemedel efter förlossningen. Studier har visat att denna rutin minskar blödningsmängden med drygt 125 ml. Är det en kliniskt relevant skillnad som motiverar att Sverige rutinmässigt ger detta preparat till mer än 100 000 kvinnor/år?”

Från Fb Doulan

”Risk för kvarhållen moderkaka är större när livmodersammandragande medel (syntocinon) ges innan moderkakan har fötts fram. Enligt Michel Odent började problemen med kvarhållen moderkaka när livmodersammandragande medel infördes som rutin inom förlossningsvården. När det ges så fort barnet har fötts kan livmoderhalsen dra ihop sig och “stängas till” innan moderkakan kommit ut, och mamman måste sövas för att få den uttagen ”för hand”. Om mamma och barn bara får bonda ifred och börja amma, utan att någon är där och stör, så frigörs kroppens eget oxytocin, vilket gör att livmodern drar ihop sig på naturligt sätt och blödningsrisken minimeras.
Värkstimulerande dropp under förlossningen hämmar tyvärr också kroppens eget oxytocin och därmed förmågan att stöta ut moderkakan/minimera blödning. Naturligtvis är det jättebra att det finns livmodersammandragande medel OM det skulle behövas, alltså om mamman börjar blöda mer än normalt, men det är inte bra att det ges på rutin INNAN moderkakan fötts.
En annan riskfaktor för kvarhållande moderkaka/stor blödning är tidig avnavling, dvs om man klipper navelsträngen direkt efter barnets födelse, för då blir det mer blod i moderkakan, den blir hårdare, får svårare att lossna från livmodern och livmodern får svårare att dra ihop sig när moderkakan är stor och hård.”

Som doulan Rannveig skrev:

”Att använda livmodersammandragande spruta efter förlossningen kan vara det som orsakar blödningen. Att tvinga livmodern att dra ihop sig när moderkakan inte är redo kan stänga cervix så moderkakan inte kan ta sig ut. Och att klampa navelsträngen direkt samt ge livmodersammandragande gör att moderkakan är tjock och mindre flexibel och det i sig kan göra det svårare att få moderkakan ut.
Varför vill endel barnmorskor ha moderkakan ut inom 10 minuter när PM säger att det är OK att den får ta en timme på sig så länge ingen stor blödning uppstår?”

(Efter vår 8:e förlossning tackade jag nej till injektionen, ville inte ta den på rutin utan endast om det skulle behövas. Den förlossningen blödde jag nästan ingenting under och efteråt, blödde minst av alla 8 gånger. Livmodern drog ihop sig snabbt och fint av sig själv, dessutom utan de hemska eftervärkar som värkstimulerande oftast skapar. Hade inga onda eftervärkar alls denna gång. Moderkakan kom ut snabbt och fint efter drygt 10 minuter. Dessutom slapp mina egna hormoner störas utav syntocinon.

”Många rutiner i svensk förlossningsvård, som att ta prov från nyföddas navelsträng samt ge livmodersammandragande läkemedel till nyförlösta mödrar, är onödiga och ibland direkt skadliga, skriver Ingela Wiklund.

”Choosing Wisley” är en amerikansk kampanj för att motverka överdiagnostik och överbehandling i vården. I svensk förlossnings- och BB-vård behöver vi definitivt sluta med att behandla och diagnostisera ”för säkerhets skull”.

Allmänhetens tilltro till vården bygger på att vården ges efter mest aktuell kunskap och anpassas efter individuella behov. Screening och generella PM för behandling och övervakning ökar mer och mer inom förlossnings- och BB-vården. Vi blir allt räddare för att missa något och rädslan styr vården till att bli anpassad efter generella behov mer än efter individuella.

Denna strategi leder också till ökade kostnader i vården. Att det finns kommersiella intressen av att vården screenar och behandlar allt fler barn och vuxna bryr vi oss inte mycket om. När någon ifrågasätter om alla rutiner vi har inom förlossningsvården är nödvändiga försvaras det ofta med att vi i Sverige har den lägsta barna- och mödradödligheten i världen tack vare modern övervakning, behandling och vård.
Men är det verkligen den screening och behandling som bidrar mest till förbättrad hälsa i samband med graviditet och förlossning eller är det så att den svenska populationen i grunden är friskare jämfört med andra länder?

Inom förlossningsvården har ett ökat fokus på att finna sjukdomar hos de nyfödda barnen samt vidgade behandlingsindikationer lett till fler och fler provtagningar och undersökningar på nyfödda.
Vi behandlar ofta kvinnor och barn ”för säkerhets skull”. Det finns en risk att screening, när den kommer att omfatta allt fler sjukdomar, i förlängningen kommer att minska människors tilltro till den egna förmågan att uppfatta tecken på sjukdom.

Skrämmande sällan bryr sig förlossningsvård, inkluderat BB-vård, om vad evidensbaserade vetenskapliga studier publicerade i Cochrane och andra databaser kommit fram till. Man fortsätter sitt eget ”race” därför att man tycker att man har klinisk erfarenhet som är tillräckligt stark för att ignorera vetenskapen. Det behövs helt klart en större transparens mellan forskning och kliniskt arbete inom vården.

Ett annat problem som hör samman med över-diagnostik och överbehandling är ”kliniskt jäv” bland experter. När experter, som läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och andra, har uppdrag som sakkunniga inom kommun, landsting och stat företräder de ofta sig själva och sin nisch av vården och mycket sällan finns ett övergripande helhetsperspektiv.

Man är så rädd för ett minskat inflytande inom sitt specialistområde att man inte ens vill delta i en debatt om vad som är rimligt att göra inom vården på ett övergripande plan. Detta protektionistiska förhållningssätt är skadligt för hela vården.

I en artikel i Läkartidningen i december uppmanar två läkare Sveriges specialistföreningar att ta itu med detta problem och ta fram evidensbaserade fempunktslistor över onödiga och skadliga åtgärder inom respektive specialistområde i vården. Det skulle vara mycket lätt att välja ut tio områden inom förlossnings- och BB-vård där vi har rutiner som är onödiga eller skadliga. Här nöjer jag mig med att ge fem exempel:

Centralövervakning med CTG – alla studier visar att det mest effektiva och säkra sättet att övervaka och stödja en födande kvinna är att ha en barnmorska närvarande på rummet under hela förlossningen. I stället lägger landets vårdgivare ned tusentals kronor på att köpa Milou, ett system för centralövervakning.

Rutinmässig provtagning avseende syra/bas-status från det nyfödda barnets navelsträng. Detta förbättrar inte barnens hälsa – tvärtom finns det dokumenterat att det finns risker för att detta orsakar anemi hos de nyfödda. Trots detta fortsätter vården med denna skadliga rutin.

Rutinmässig CTG-kontroll vid ankomst till förlossningsavdelning. Fler och fler studier har visat att denna rutin inte ger ett förbättrat resultat på friska kvinnor med normal graviditet, trots det fortsätter vi i Sverige med denna rutin.

Rutinmässig behandling med antibiotika vid långvarig vattenavgång. Man behandlar kvinnor i förlossningsarbete profylaktiskt allt oftare trots att vi känner till vilka negativa effekter en ökad antibiotikaanvändning har.

Rutinmässig användning av livmodersammandragande läkemedel efter förlossningen. Studier har visat att denna rutin minskar blödningsmängden med drygt 125 ml. Är det en kliniskt relevant skillnad som motiverar att Sverige rutinmässigt ger detta preparat till mer än 100 000 kvinnor/år?

Det är dags att se över rutinerna inom svensk förlossnings- och BB-vård. Vi måste komma tillrätta med den kulturella föreställningen om att tidig diagnostik och rutinmässig behandling alltid är viktig. Vi måste också på allvar ta itu med jävsproblematiken bland experter och kommersiella intressen inom vården.”

Överdiagnostik och skadliga rutiner i förlossningsvården

”Många rutiner i svensk förlossningsvård, som att ta prov från nyföddas navelsträng samt ge livmodersammandragande läkemedel till nyförlösta mödrar, är onödiga och ibland direkt skadliga, skriver Ingela Wiklund.

”Choosing Wisley” är en amerikansk kampanj för att motverka överdiagnostik och överbehandling i vården. I svensk förlossnings- och BB-vård behöver vi definitivt sluta med att behandla och diagnostisera ”för säkerhets skull”.

Allmänhetens tilltro till vården bygger på att vården ges efter mest aktuell kunskap och anpassas efter individuella behov. Screening och generella PM för behandling och övervakning ökar mer och mer inom förlossnings- och BB-vården. Vi blir allt räddare för att missa något och rädslan styr vården till att bli anpassad efter generella behov mer än efter individuella.

Denna strategi leder också till ökade kostnader i vården. Att det finns kommersiella intressen av att vården screenar och behandlar allt fler barn och vuxna bryr vi oss inte mycket om. När någon ifrågasätter om alla rutiner vi har inom förlossningsvården är nödvändiga försvaras det ofta med att vi i Sverige har den lägsta barna- och mödradödligheten i världen tack vare modern övervakning, behandling och vård.
Men är det verkligen den screening och behandling som bidrar mest till förbättrad hälsa i samband med graviditet och förlossning eller är det så att den svenska populationen i grunden är friskare jämfört med andra länder?

Inom förlossningsvården har ett ökat fokus på att finna sjukdomar hos de nyfödda barnen samt vidgade behandlingsindikationer lett till fler och fler provtagningar och undersökningar på nyfödda.
Vi behandlar ofta kvinnor och barn ”för säkerhets skull”. Det finns en risk att screening, när den kommer att omfatta allt fler sjukdomar, i förlängningen kommer att minska människors tilltro till den egna förmågan att uppfatta tecken på sjukdom.

Skrämmande sällan bryr sig förlossningsvård, inkluderat BB-vård, om vad evidensbaserade vetenskapliga studier publicerade i Cochrane och andra databaser kommit fram till. Man fortsätter sitt eget ”race” därför att man tycker att man har klinisk erfarenhet som är tillräckligt stark för att ignorera vetenskapen. Det behövs helt klart en större transparens mellan forskning och kliniskt arbete inom vården.

Ett annat problem som hör samman med över-diagnostik och överbehandling är ”kliniskt jäv” bland experter. När experter, som läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och andra, har uppdrag som sakkunniga inom kommun, landsting och stat företräder de ofta sig själva och sin nisch av vården och mycket sällan finns ett övergripande helhetsperspektiv.

Man är så rädd för ett minskat inflytande inom sitt specialistområde att man inte ens vill delta i en debatt om vad som är rimligt att göra inom vården på ett övergripande plan. Detta protektionistiska förhållningssätt är skadligt för hela vården.

I en artikel i Läkartidningen i december uppmanar två läkare Sveriges specialistföreningar att ta itu med detta problem och ta fram evidensbaserade fempunktslistor över onödiga och skadliga åtgärder inom respektive specialistområde i vården. Det skulle vara mycket lätt att välja ut tio områden inom förlossnings- och BB-vård där vi har rutiner som är onödiga eller skadliga. Här nöjer jag mig med att ge fem exempel:

Centralövervakning med CTG – alla studier visar att det mest effektiva och säkra sättet att övervaka och stödja en födande kvinna är att ha en barnmorska närvarande på rummet under hela förlossningen. I stället lägger landets vårdgivare ned tusentals kronor på att köpa Milou, ett system för centralövervakning.

Rutinmässig provtagning avseende syra/bas-status från det nyfödda barnets navelsträng. Detta förbättrar inte barnens hälsa – tvärtom finns det dokumenterat att det finns risker för att detta orsakar anemi hos de nyfödda. Trots detta fortsätter vården med denna skadliga rutin.

Rutinmässig CTG-kontroll vid ankomst till förlossningsavdelning. Fler och fler studier har visat att denna rutin inte ger ett förbättrat resultat på friska kvinnor med normal graviditet, trots det fortsätter vi i Sverige med denna rutin.

Rutinmässig behandling med antibiotika vid långvarig vattenavgång. Man behandlar kvinnor i förlossningsarbete profylaktiskt allt oftare trots att vi känner till vilka negativa effekter en ökad antibiotikaanvändning har.

Rutinmässig användning av livmodersammandragande läkemedel efter förlossningen. Studier har visat att denna rutin minskar blödningsmängden med drygt 125 ml. Är det en kliniskt relevant skillnad som motiverar att Sverige rutinmässigt ger detta preparat till mer än 100 000 kvinnor/år?

Det är dags att se över rutinerna inom svensk förlossnings- och BB-vård. Vi måste komma tillrätta med den kulturella föreställningen om att tidig diagnostik och rutinmässig behandling alltid är viktig. Vi måste också på allvar ta itu med jävsproblematiken bland experter och kommersiella intressen inom vården.”

Dagensmedicin.se

Sen avnavling – Barnets födslorätt!

Puffar upp denna viktiga text ännu en gång. Samtidigt vill jag passa på att tacka Linda Morge som kämpar så mycket för detta och som ser till att många människor gjort/gör ett informerat val, du är en fantastisk människa! Jag kommer att uppdatera denna text allt eftersom jag hittar information som jag tycker ska vara med, information som jag tycker är viktig att andra tar del utav.

Gå gärna med i Fb-grupperna Sen avnavling – barnets födslorätt

Leaving A Baby’s Umbilical Cord To Stop Pulsating (Delayed Cord Clamping)

Delayed Cord Clamping UK

Sen avnavling for alle nyfødte barn

Jag var in på doulan Rannveigs blogg (besök gärna hennes fina hemsida) och såg hennes inlägg om sen avnavling (sen avnavling är något jag tycker är otroligt viktigt!) Rannveig skriver så bra, så här kommer hennes text.

”Många som ska få barn tänker inte över hur och när man klipper navelsträngen efter att barnet är fött, det gjorde jag inte iallafall för 9 år sedan. Men under senaste åren har jag läst mer och mer om förlossningar och allt runt om kring det ämnet. Då dök upp ämnet “sen avnavling”. “Vad är det?” undrade jag. Det lät som nånting nytt så jag fortsatte och läsa. Ju mer jag läste desto mer blev jag övertygad om att nu har människan gått för långt med alla sina medicinska prylar och teorier. Idag brukar man klampa och klippa navelsträngen omedelbart efter att barnet kommer ut, och ibland innan hela barnet föds fram. Men det började man inte göra förr än vid 1900 talet och det var läkarna på sjukhusen som kom med den konstiga teorin att barnet kan få i sig för mycket blod, till och med att blod från mamman pumpas över till barnet om man inte stoppar flödet direkt. Den teorin finns nu på sjukhus över nästan hela världen och alla tror på att om man inte klipper länken mellan mor och barn direkt då drabbas barnet av olika sjukdomar och tillstånd. Men om vi nu tänker rent logiskt, som jag vet att alla kan göra, vad vet vi om moderkakan och navelsträngen?

Moderkakan är barriären mellan mamma och barn. Det är ett organ som växer med ett syfte och det är att ta bort avfallsämne från barnets blod och föra över till mamman, samt att ta näring och syre från mammans blod och föra över till bebisen. De två cirkulationer kommer aldrig i direkt kontakt med varandra. När barnet är i magen behöver det inte sina lungor så hjärtat pumpar aldrig blod till dom, men när barnet föds då ska ett hål stängas i hjärtat för att skicka blodtillförsel till lungorna och barnet kan ta sitt första andetag. Men var ska det extra blod komma ifrån om vi tar bort upp till hälften av barnets blod med att klampa navelsträngen? Ja, upp till hälften av barnets blod finns i navelsträngen och moderkakan när barnet föds för att om nånting skulle vara fel efter att barnet är ute då slutar inte cirkulationen mellan bebis och moderkaka för att den ser till att barnet fortsätter att få näring, och fram för allt, syre. Om allt är bra då fortsätter pulsationen i navelsträngen ett tag för att kvarvarande blod från moderkakan ska pumpas till bebisen. Till slut är navelsträngen vit och slapp och oftast föds moderkakan när pulsationen har slutat.

Det är stor debatt idag om stora blödningar hos mammor efter att moderkakan är född och nu tänker jag bara logiskt igen. Idag får mammor en spruta efter förlossningen för att livmodern ska dra ihop sig snabbt och stöta ut moderkakan, detta är då för att minska risken för kvarhållen moderkaka och blödning… säger dom. Men om man nu tänker efter, är det lättare att få ut en moderkaka som är full med blod eller en moderkaka som är tömd på blod (som blir oftast mindre)? I hemförlossning brukar man nästan aldrig klippa navelsträngen förr än moderkakan är redo att komma ut, eller har kommit redan. Siffran över stora blödningar går nästan inte att mäta för att den är så låg.

Jag skulle säga att bevisen visar tydligt att det är bra för mamman att låta kroppen göra sitt naturligt, som den ska göra. Men hur är det med långtidseffekter på bebisen? Det är inte så länge sen jag såg en föreläsning i TEDtalks på nätet om tidig och sen avnavling. Där pratade mannen om avnavlingen från ännu en synvinkel. Han pratade om barnets järnnivåer. Vi som har fått barn vet att det är en faktor som barnmorskar pratar om, att vid 6 månaders ålder kan barn utveckla järnbrist som kan vara väldigt allvarligt. Mannen undrade varför naturen skulle ha gjort en sån miss att barnen inte hade järn nog för att klara sig. Men barn som får sitt blod har inga problem med sitt järn. Idag tjänar läkemedelsbolagen miljarder på järntillskott till barn, järn som det kanske aldrig skulle behöva ta om det bara fick sitt blod när det föddes. Denna mannen ville rädda morgondagens barn från skador som är direkt kopplade till tidig avnavling.

För att sammanfatta min text då tycker jag att bevisen är tydliga och att vi borde sluta avnavla tidigt. Det hjälper mamman så att hon har mindre risk för stora blödningar. Det hjälper så att barnet inte är blodfattigt, trött, har låga järnnivåer och har lägre IQ och när barnet får allt sitt blod då får det också skydd mot sjukdomar.

Gör ett informerat val för ditt barn.”


Och från sidan ”Fb doulan” (Skrivet av Xana De Silva)

”Så här brukar jag förklara sen avnavling: När bebisen ligger i magen så får hen allt syre och näring från moderkakan via navelsträngen. Alla slaggprodukter lämnar barnet via navelsträngen. När bebisen föds så fortsätter navelsträngen och moderkakan att jobba, precis som när bebisen låg i magen. Och det är faktiskt otroligt bra! För när bebisen föds så ska hela hens blodcirkulation förändras och lungorna ska vidgas ut och börja ta upp syre. De här förändringarna kan ta liiite tid – men det gör inget om navelsträngen är intakt. Bebisen får det hen behöver ändå. Så syrerikt blod pulserar till bebisen och sedan återvänder en del blod till moderkakan. Nu ”läser” moderkakan av blodet och avgör hur väl bebisen syresätter sig själv. Om svaret är att bebisen syresätter sig sådär, så fortsätter navelsträngen att pulsera. När bebisen dock syresätter sig själv väl så pumpas bebisens blod från moderkakan och navelsträngen in i bebisen och sedan upphör pulsationen. Denna process kan ta 3-45 minuter. Om man istället har tidig avnavling så klampas och klipps navelsträngen när bebisen är 0-3 minuter gammal. Nu får bebisen varken hjälp med syresättning och har dessutom förlorat upp till en tredjedel av sitt eget blod! Hur skulle du må om du förlorade 1/3 av ditt blod?? Inte så bra och bebisen mår inte heller bra av det!
Får bebisen sen avnavling så sover hen bättre, ammar bättre, skriker mindre och får ett starkare immunförsvar då navelsträngsblodet är rikt på stamceller. Dessutom får bebisen högre järnvärde, även vid 6 månaders ålder, jämfört med barn som fått tidig avnavling. Järn är mycket viktigt för hjärnutvecklingen och brist kan ex leda till ADHD.
Även för mamma är sen avnavling bättre så det minskar risk för kvarhållen moderkaka och blödning. Det är nämligen svårare för kroppen att få ut en moderkaka som är stenhård av bebisens blod.
Det finns faktiskt inga fördelar med tidig avnavling för varken mor eller barn. Så kräv att få sen avnavling! Kräv att barnmorska/undersköterska vänta med att klampa och klippa navelsträngen tills pulsationen upphört och navelsträngen är tunn och vit!”

Benefits of Delayed Cord Clamping:

•Baby receives up to 20-50% more blood (54-160ml) than if clamped prematurely.
•Boosts iron levels and prevents anemia.
•Baby receives all their stem cells.
•Better oxygen levels, decreasing need for supplemental oxygen.
•No need to worry if baby isn’t ”breathing” immediately because the placenta/cord is supplying oxygen to the baby.
•Reduces incidence of bleeding in the brain (intraventricular hemorrhage) and the need for blood transfusion.
•Decrease risk of Birth Injuries, specifically those associated with the brain/IQ.
•Decreases risk of maternal postpartum hemorrhage and retained placenta.

Babies are born with their own resuscitation equipment. The placenta not only helps the baby to transition, but assists with resuscitation if needed. There is no reason to clamp and cut the cord of a baby who needs help. Doing so will create more problems for the baby and mother. Anything that needs to be done can be done with back-up from the placenta, and the involvement of the mother.

 

”När ett barn föds finns en tredjedel av dess blodvolym kvar i moderkaka och navelsträng. Tillsammans utgör de barnets tilltänkta totala blodvolym, något som det inte bara har rätt till utan faktiskt behöver för att undvika blodbrist. När sjukvården avnavlar tidigt (innan denna kvarvarande blodmängd har hunnit pulsera över till barnet) av olika skäl, tex donation av navelsträngsblod, går barnet miste om en stor del av det som den behöver för att få en bra start i livet. De stamceller som forskningen vill ha är också något som barnet har nytta av för att bättre hantera eventuella infektioner, skador eller annat som den kan ha utsatts för under eller snart efter förlossningen. Det är också bevisat att bebisen har bättre järnvärden om den avnavlas sent och får tillgång till hela sin blodvolym. Låga järnvärden till följd av tidig avnavling hos bebisar har bevisat långtgående negativa effekt för dess kognitiva funktionsutveckling under uppväxtåret, så som beteendestörningar, koncentrationssvårigheter och liknande.

Av dessa skäl och på grund av denna forskning har de flesta av landets förlossningskliniker tagit avstånd från att avnavla tidigt, de ser helt enkelt att risken för komplikationer och hälsonackdelar för bebisen överväger behovet av donationsblod. Vissa forskningskliniker, så som Karolinska i Stockholm och Sahlgrenska i Göteborg (där Nationella donationsregistret finns) lobbar dock fortfarande för donation av bebisars blod för forskningens skull, trots att annan forskning inom samma område starkt talar emot och tar avstånd ifrån denna praxis. Dessvärre är detta en i raden av risker och komplikationer blivande föräldrar hålls undan för att sjukvården helst inte vill bli ifrågasatt eller ändra på sedan länge grundade rutiner.

Men för att tydliggöra: Donation är inte bara något som riskerar att skada bebisen, det är troligt att den är tröttare, har sämre apgarvärden och kommer igång med amning senare om den inte har fått allt sitt blod. Du kan ju fundera själv över hur du skulle må om du gick till blodbussen och de tömde dig på en tredjedel av din blodvolym. Det skulle ta ett tag för dig att hämta dig!”
/ Anja Lanne

 

20140412-170702.jpg


”Skulle du kunna donera en tredjedel av ditt barns blod? Skulle du kunna tappa ditt barn på en tredjedel av hens blod utan anledning och sedan kasta bort blodet?

Är du gravid? Vill du att ditt barn ska få behålla sitt blod när det föds, eller tycker du att det räcker om ditt barn får nöja sig med två tredjedelar av sitt blod?

Skulle du vilja bli tappad på en tredjedel av ditt blod?

Känner du till skillnaden mellan sen och tidig avnavling?
(förklaring av avnavling finner du längst ner i texten).

Känner du till att du på många förlossningsavdelningar uttryckligen måste be om att ditt barn ska få behålla sitt blod? Att om du inte speciellt ber om sen avnavling så kommer förlossningspersonalen automatiskt att göra en tidig avnavling, så att upp till en tredjedel av ditt barns blod går till spillo?

Känner du till att felaktig information ges i syfte att lura föräldrar att tro att den förlorade tredjedelen är onödigt överskottsblod? Känner du till att en av anledningarna till detta är att kunna be föräldrarna om att de ska donera sitt barns blod till nationella biobanken för navelsträngsblod, till forskning och stamcellstransplantationer, bland annat?

Känner du till att det som av en händelse råkar vara förlossningsavdelningarna som ligger nära nationella biobanken som i störst utsträckning fortfarande tillämpar tidig avnavling, trots att det idag är väl känt att tidig avnavling är mycket negativt för barnet?

Känner du till att istället för att beröva ditt barn på en tredjedel av dess blod, så kan du själv anmäla dig till Tobiasregistret som donator och ha chansen att rädda livet på någon som behöver en stamcellstransplantation/”benmärgstransplantation”? Känner du till att om alla friska vuxna anmälde sig som stamcellsdonatorer så skulle oskyldiga nyfödda barn inte behöva donera en tredjedel av sitt blod för att rädda liv? Känner du till att tidig avnavling påverkar ditt barn negativt, medan det är helt ofarligt för dig att donera stamceller och rädda liv?

INGEN förälder skulle välja att donera sitt barns blod om de fick korrekt information!

Det här är sanningen och den information som barnmorskan BORDE ge när hen ber en mamma att donera sitt barns blod och mamman frågar vad donationen innebär:

-”Jo du förstår, när barnet ligger i magen så andas det inte, utan barnets blod syresätts genom att blodet cirkulerar mellan barnet och moderkakan via navelsträngen. När barnet föds fram och drar första andetaget så stoppas cirkulationen automatiskt och istället för att cirkulera runt så kan blodet bara färdas i en riktning – mot barnet. Det tar några minuter för moderkaka och navelsträng att hinna pumpa in allt blod i barnet, men när allt blod hamnat rätt så slutar det pulsera.

Om man vill så kan man välja att sätta en klämma på navelsträngen i samma sekund som barnet föds fram, så att blodet i navelsträngen inte pumpas in i barnet utan blir utelåst och då kan man ta detta blod och donera det till viktig forskning”.

-”Men, får inte mitt barn för lite blod då?”

-”Jo, alltså … ditt barn har kanske 2 tredjedelar av sitt blod i sin kropp när det föds och en tredjedel i navelsträng och moderkaka, så barnet kommer ju bli av med en tredjedel av sitt blod ungefär”.

-”Frågar du på allvar om jag vill beröva mitt barn en tredjedel av dess blod? Ett nyfött, försvarslöst litet barn som just kommit till världen?!”

-”Ja, precis. Vill du donera upp till en tredjedel av ditt barns blod?”

Det värsta av allt här är alltså att avnavling enligt ovan (dvs tidig avnavling) på många förlossningsavdelningar görs ALLTID, per automatik, även när det inte är aktuellt med donation. Barn avnavlas enligt beskrivning ovan VARJE DAG, utan att blodet ens tas om hand, utan det kastas bara. Barnet får 2 tredjedelar av sitt blod och resten kastas tillsammans med moderkaka och navelsträng.

Sen avnavling = låta navelsträngen vara helt orörd tills dess att den slutat pulsera och allt barnets blod hunnit föras över till barnet och först därefter klampa och klippa.

Det är alltså klampningen som är det viktiga här. Det är klampningen som stoppar blodflödet.”
/Beckah Rolandsson

20130706-165221.jpg

20130706-165358.jpg

 

 

 

20141017-175945-64785762.jpg

 

Sen avnavling – Barnets födslorätt!

Puffar upp denna viktiga text ännu en gång. Samtidigt vill jag passa på att tacka Linda Morge som kämpar så mycket för detta och som ser till att många människor gjort/gör ett informerat val, du är en fantastisk människa! Jag kommer att uppdatera denna text allt eftersom jag hittar information som jag tycker ska vara med, information som jag tycker är viktig att andra tar del utav.

Gå gärna med i Fb-grupperna Sen avnavling – barnets födslorätt

Leaving A Baby’s Umbilical Cord To Stop Pulsating (Delayed Cord Clamping)

Delayed Cord Clamping UK

Sen avnavling for alle nyfødte barn

Jag var in på doulan Rannveigs blogg (besök gärna hennes fina hemsida) och såg hennes inlägg om sen avnavling (sen avnavling är något jag tycker är otroligt viktigt!) Rannveig skriver så bra, så här kommer hennes text.

”Många som ska få barn tänker inte över hur och när man klipper navelsträngen efter att barnet är fött, det gjorde jag inte iallafall för 9 år sedan. Men under senaste åren har jag läst mer och mer om förlossningar och allt runt om kring det ämnet. Då dök upp ämnet “sen avnavling”. “Vad är det?” undrade jag. Det lät som nånting nytt så jag fortsatte och läsa. Ju mer jag läste desto mer blev jag övertygad om att nu har människan gått för långt med alla sina medicinska prylar och teorier. Idag brukar man klampa och klippa navelsträngen omedelbart efter att barnet kommer ut, och ibland innan hela barnet föds fram. Men det började man inte göra förr än vid 1900 talet och det var läkarna på sjukhusen som kom med den konstiga teorin att barnet kan få i sig för mycket blod, till och med att blod från mamman pumpas över till barnet om man inte stoppar flödet direkt. Den teorin finns nu på sjukhus över nästan hela världen och alla tror på att om man inte klipper länken mellan mor och barn direkt då drabbas barnet av olika sjukdomar och tillstånd. Men om vi nu tänker rent logiskt, som jag vet att alla kan göra, vad vet vi om moderkakan och navelsträngen?

Moderkakan är barriären mellan mamma och barn. Det är ett organ som växer med ett syfte och det är att ta bort avfallsämne från barnets blod och föra över till mamman, samt att ta näring och syre från mammans blod och föra över till bebisen. De två cirkulationer kommer aldrig i direkt kontakt med varandra. När barnet är i magen behöver det inte sina lungor så hjärtat pumpar aldrig blod till dom, men när barnet föds då ska ett hål stängas i hjärtat för att skicka blodtillförsel till lungorna och barnet kan ta sitt första andetag. Men var ska det extra blod komma ifrån om vi tar bort upp till hälften av barnets blod med att klampa navelsträngen? Ja, upp till hälften av barnets blod finns i navelsträngen och moderkakan när barnet föds för att om nånting skulle vara fel efter att barnet är ute då slutar inte cirkulationen mellan bebis och moderkaka för att den ser till att barnet fortsätter att få näring, och fram för allt, syre. Om allt är bra då fortsätter pulsationen i navelsträngen ett tag för att kvarvarande blod från moderkakan ska pumpas till bebisen. Till slut är navelsträngen vit och slapp och oftast föds moderkakan när pulsationen har slutat.

Det är stor debatt idag om stora blödningar hos mammor efter att moderkakan är född och nu tänker jag bara logiskt igen. Idag får mammor en spruta efter förlossningen för att livmodern ska dra ihop sig snabbt och stöta ut moderkakan, detta är då för att minska risken för kvarhållen moderkaka och blödning… säger dom. Men om man nu tänker efter, är det lättare att få ut en moderkaka som är full med blod eller en moderkaka som är tömd på blod (som blir oftast mindre)? I hemförlossning brukar man nästan aldrig klippa navelsträngen förr än moderkakan är redo att komma ut, eller har kommit redan. Siffran över stora blödningar går nästan inte att mäta för att den är så låg.

Jag skulle säga att bevisen visar tydligt att det är bra för mamman att låta kroppen göra sitt naturligt, som den ska göra. Men hur är det med långtidseffekter på bebisen? Det är inte så länge sen jag såg en föreläsning i TEDtalks på nätet om tidig och sen avnavling. Där pratade mannen om avnavlingen från ännu en synvinkel. Han pratade om barnets järnnivåer. Vi som har fått barn vet att det är en faktor som barnmorskar pratar om, att vid 6 månaders ålder kan barn utveckla järnbrist som kan vara väldigt allvarligt. Mannen undrade varför naturen skulle ha gjort en sån miss att barnen inte hade järn nog för att klara sig. Men barn som får sitt blod har inga problem med sitt järn. Idag tjänar läkemedelsbolagen miljarder på järntillskott till barn, järn som det kanske aldrig skulle behöva ta om det bara fick sitt blod när det föddes. Denna mannen ville rädda morgondagens barn från skador som är direkt kopplade till tidig avnavling.

För att sammanfatta min text då tycker jag att bevisen är tydliga och att vi borde sluta avnavla tidigt. Det hjälper mamman så att hon har mindre risk för stora blödningar. Det hjälper så att barnet inte är blodfattigt, trött, har låga järnnivåer och har lägre IQ och när barnet får allt sitt blod då får det också skydd mot sjukdomar.

Gör ett informerat val för ditt barn.”


Och från sidan ”Fb doulan” (Skrivet av Xana De Silva)

”Så här brukar jag förklara sen avnavling: När bebisen ligger i magen så får hen allt syre och näring från moderkakan via navelsträngen. Alla slaggprodukter lämnar barnet via navelsträngen. När bebisen föds så fortsätter navelsträngen och moderkakan att jobba, precis som när bebisen låg i magen. Och det är faktiskt otroligt bra! För när bebisen föds så ska hela hens blodcirkulation förändras och lungorna ska vidgas ut och börja ta upp syre. De här förändringarna kan ta liiite tid – men det gör inget om navelsträngen är intakt. Bebisen får det hen behöver ändå. Så syrerikt blod pulserar till bebisen och sedan återvänder en del blod till moderkakan. Nu ”läser” moderkakan av blodet och avgör hur väl bebisen syresätter sig själv. Om svaret är att bebisen syresätter sig sådär, så fortsätter navelsträngen att pulsera. När bebisen dock syresätter sig själv väl så pumpas bebisens blod från moderkakan och navelsträngen in i bebisen och sedan upphör pulsationen. Denna process kan ta 3-45 minuter. Om man istället har tidig avnavling så klampas och klipps navelsträngen när bebisen är 0-3 minuter gammal. Nu får bebisen varken hjälp med syresättning och har dessutom förlorat upp till en tredjedel av sitt eget blod! Hur skulle du må om du förlorade 1/3 av ditt blod?? Inte så bra och bebisen mår inte heller bra av det!
Får bebisen sen avnavling så sover hen bättre, ammar bättre, skriker mindre och får ett starkare immunförsvar då navelsträngsblodet är rikt på stamceller. Dessutom får bebisen högre järnvärde, även vid 6 månaders ålder, jämfört med barn som fått tidig avnavling. Järn är mycket viktigt för hjärnutvecklingen och brist kan ex leda till ADHD.
Även för mamma är sen avnavling bättre så det minskar risk för kvarhållen moderkaka och blödning. Det är nämligen svårare för kroppen att få ut en moderkaka som är stenhård av bebisens blod.
Det finns faktiskt inga fördelar med tidig avnavling för varken mor eller barn. Så kräv att få sen avnavling! Kräv att barnmorska/undersköterska vänta med att klampa och klippa navelsträngen tills pulsationen upphört och navelsträngen är tunn och vit!”

Benefits of Delayed Cord Clamping:

•Baby receives up to 20-50% more blood (54-160ml) than if clamped prematurely.
•Boosts iron levels and prevents anemia.
•Baby receives all their stem cells.
•Better oxygen levels, decreasing need for supplemental oxygen.
•No need to worry if baby isn’t ”breathing” immediately because the placenta/cord is supplying oxygen to the baby.
•Reduces incidence of bleeding in the brain (intraventricular hemorrhage) and the need for blood transfusion.
•Decrease risk of Birth Injuries, specifically those associated with the brain/IQ.
•Decreases risk of maternal postpartum hemorrhage and retained placenta.

Babies are born with their own resuscitation equipment. The placenta not only helps the baby to transition, but assists with resuscitation if needed. There is no reason to clamp and cut the cord of a baby who needs help. Doing so will create more problems for the baby and mother. Anything that needs to be done can be done with back-up from the placenta, and the involvement of the mother.

 

”När ett barn föds finns en tredjedel av dess blodvolym kvar i moderkaka och navelsträng. Tillsammans utgör de barnets tilltänkta totala blodvolym, något som det inte bara har rätt till utan faktiskt behöver för att undvika blodbrist. När sjukvården avnavlar tidigt (innan denna kvarvarande blodmängd har hunnit pulsera över till barnet) av olika skäl, tex donation av navelsträngsblod, går barnet miste om en stor del av det som den behöver för att få en bra start i livet. De stamceller som forskningen vill ha är också något som barnet har nytta av för att bättre hantera eventuella infektioner, skador eller annat som den kan ha utsatts för under eller snart efter förlossningen. Det är också bevisat att bebisen har bättre järnvärden om den avnavlas sent och får tillgång till hela sin blodvolym. Låga järnvärden till följd av tidig avnavling hos bebisar har bevisat långtgående negativa effekt för dess kognitiva funktionsutveckling under uppväxtåret, så som beteendestörningar, koncentrationssvårigheter och liknande.

Av dessa skäl och på grund av denna forskning har de flesta av landets förlossningskliniker tagit avstånd från att avnavla tidigt, de ser helt enkelt att risken för komplikationer och hälsonackdelar för bebisen överväger behovet av donationsblod. Vissa forskningskliniker, så som Karolinska i Stockholm och Sahlgrenska i Göteborg (där Nationella donationsregistret finns) lobbar dock fortfarande för donation av bebisars blod för forskningens skull, trots att annan forskning inom samma område starkt talar emot och tar avstånd ifrån denna praxis. Dessvärre är detta en i raden av risker och komplikationer blivande föräldrar hålls undan för att sjukvården helst inte vill bli ifrågasatt eller ändra på sedan länge grundade rutiner.

Men för att tydliggöra: Donation är inte bara något som riskerar att skada bebisen, det är troligt att den är tröttare, har sämre apgarvärden och kommer igång med amning senare om den inte har fått allt sitt blod. Du kan ju fundera själv över hur du skulle må om du gick till blodbussen och de tömde dig på en tredjedel av din blodvolym. Det skulle ta ett tag för dig att hämta dig!”
/ Anja Lanne

 

20140412-170702.jpg


”Skulle du kunna donera en tredjedel av ditt barns blod? Skulle du kunna tappa ditt barn på en tredjedel av hens blod utan anledning och sedan kasta bort blodet?

Är du gravid? Vill du att ditt barn ska få behålla sitt blod när det föds, eller tycker du att det räcker om ditt barn får nöja sig med två tredjedelar av sitt blod?

Skulle du vilja bli tappad på en tredjedel av ditt blod?

Känner du till skillnaden mellan sen och tidig avnavling?
(förklaring av avnavling finner du längst ner i texten).

Känner du till att du på många förlossningsavdelningar uttryckligen måste be om att ditt barn ska få behålla sitt blod? Att om du inte speciellt ber om sen avnavling så kommer förlossningspersonalen automatiskt att göra en tidig avnavling, så att upp till en tredjedel av ditt barns blod går till spillo?

Känner du till att felaktig information ges i syfte att lura föräldrar att tro att den förlorade tredjedelen är onödigt överskottsblod? Känner du till att en av anledningarna till detta är att kunna be föräldrarna om att de ska donera sitt barns blod till nationella biobanken för navelsträngsblod, till forskning och stamcellstransplantationer, bland annat?

Känner du till att det som av en händelse råkar vara förlossningsavdelningarna som ligger nära nationella biobanken som i störst utsträckning fortfarande tillämpar tidig avnavling, trots att det idag är väl känt att tidig avnavling är mycket negativt för barnet?

Känner du till att istället för att beröva ditt barn på en tredjedel av dess blod, så kan du själv anmäla dig till Tobiasregistret som donator och ha chansen att rädda livet på någon som behöver en stamcellstransplantation/”benmärgstransplantation”? Känner du till att om alla friska vuxna anmälde sig som stamcellsdonatorer så skulle oskyldiga nyfödda barn inte behöva donera en tredjedel av sitt blod för att rädda liv? Känner du till att tidig avnavling påverkar ditt barn negativt, medan det är helt ofarligt för dig att donera stamceller och rädda liv?

INGEN förälder skulle välja att donera sitt barns blod om de fick korrekt information!

Det här är sanningen och den information som barnmorskan BORDE ge när hen ber en mamma att donera sitt barns blod och mamman frågar vad donationen innebär:

-”Jo du förstår, när barnet ligger i magen så andas det inte, utan barnets blod syresätts genom att blodet cirkulerar mellan barnet och moderkakan via navelsträngen. När barnet föds fram och drar första andetaget så stoppas cirkulationen automatiskt och istället för att cirkulera runt så kan blodet bara färdas i en riktning – mot barnet. Det tar några minuter för moderkaka och navelsträng att hinna pumpa in allt blod i barnet, men när allt blod hamnat rätt så slutar det pulsera.

Om man vill så kan man välja att sätta en klämma på navelsträngen i samma sekund som barnet föds fram, så att blodet i navelsträngen inte pumpas in i barnet utan blir utelåst och då kan man ta detta blod och donera det till viktig forskning”.

-”Men, får inte mitt barn för lite blod då?”

-”Jo, alltså … ditt barn har kanske 2 tredjedelar av sitt blod i sin kropp när det föds och en tredjedel i navelsträng och moderkaka, så barnet kommer ju bli av med en tredjedel av sitt blod ungefär”.

-”Frågar du på allvar om jag vill beröva mitt barn en tredjedel av dess blod? Ett nyfött, försvarslöst litet barn som just kommit till världen?!”

-”Ja, precis. Vill du donera upp till en tredjedel av ditt barns blod?”

Det värsta av allt här är alltså att avnavling enligt ovan (dvs tidig avnavling) på många förlossningsavdelningar görs ALLTID, per automatik, även när det inte är aktuellt med donation. Barn avnavlas enligt beskrivning ovan VARJE DAG, utan att blodet ens tas om hand, utan det kastas bara. Barnet får 2 tredjedelar av sitt blod och resten kastas tillsammans med moderkaka och navelsträng.

Sen avnavling = låta navelsträngen vara helt orörd tills dess att den slutat pulsera och allt barnets blod hunnit föras över till barnet och först därefter klampa och klippa.

Det är alltså klampningen som är det viktiga här. Det är klampningen som stoppar blodflödet.”
/Beckah Rolandsson

20130706-165221.jpg

20130706-165358.jpg

 

 

 

Business of being born

20140722-125410-46450896.jpg

The Business Of Being Born

YouTube Preview Image

Puffar upp denna underbara video.

Gillar du att läsa positiva förlossningsberättelser, se vackra foton och videos? Besök sidan Birth without fear. Den hittar du här.

Fin video (sätesförlossning)

Naturligt oxytocin

”Förlossningen ger oss den högsta koncentrationen av Oxytocin någonsin i våra liv, det ger både smärtlindring och främjar anknytningen. Om vi är trygga, om vi har kärleksfullt stöd, om vi får föda utan interventioner som blockerar våra naturliga hormonflöden.”

Guide till din naturliga förlossning på sjukhus (från naturligtvisare.se)

Guide till din naturliga förlossning  sjukhus.

Guiden bör läsas som en vägvisare och som en hjälp på traven när du planerar för din förlossning. Jag som sammanställt guiden heter Julia Ilke och informationen i denna guide har jag framförallt hämtat från diskussionsforum på nätet där kvinnor berättat om sina förlossningar och från samtal med barnmorskor på mödravårdscentralen. Jag är inte medicinskt utbildad och tar därför inte ansvar för att det som står här är hundra procent korrekt utan mitt syfte med denna guide är att sammanställa en checklista med saker man behöver ta ställning till om man vill föda naturligt men på ett sjukhus. Vill man föda helt naturligt kan en hemmafödsel vara att föredra men eftersom jag personligen vill föda på ett sjukhus om något skulle gå snett men samtidigt vill ha en så naturlig och medicinfri förlossning som möjligt sammanställde jag denna guide för min egen skull. Eftersom jag i mitt sökande efter kunskap märkt att många kvinnor har samma frågor som jag delar jag gärna denna guide med hopp om att du som läser ska känna dig säkrare på hur du vill att din förlossning ska vara.

Naturlig förlossning på sjukhus från kvinnans perspektiv:
– Du som kvinna bestämmer till 100 % över både din kropp och barnet. Du har rätt att säga nej till all behandling oavsett vad sjukvårdspersonalen säger om ditt eller barnets tillstånd. För att slippa fatta svåra beslut under förlossningen bör du tänka igenom hur du ställer dig till de olika behandlingar som sjukvårdspersonalen gör på rutin eller erbjuder. Dela dina tankar med din partner, eventuellt medföljande doula, i förlossningsbrevet, med barnmorskan och se även till att det du inte samtycker till skrivs in i din journal i god tid innan förlossningen.

– Eftersom förlossningen är DIN får du själv bestämma hur du vill ha det. Du får exempelvis ha på dig egna kläder samt ha med dig egna sängkläder om du vill det, du får flytta undan sängen och göra vissa ommöbleringar i rummet så att du trivs, du behöver inte äta maten de erbjuder utan kan ha med dig egen mat osv.

– Värkstiumlerande dropp med syntetiskt oxytocin sätts in för att skynda på värkarna om barnmorskan (BM) anser att förlossningen fortskrider för sakta. BMs referensram om vad ett ”för långsamt värkarbete” innebär påverkas dock av sjukhusets budget, personalens arbetstider samt tillgången på förlossningsrum. Barnets och ditt välmående påverkar givetvis också men BM kan mycket väl föreslå dropp av andra orsaker än hon talar om för dig.
– Naturliga sätt att öka din oxytocinfrisättning och därmed värkarbetet är att vara i rörelse så mycket möjligt. Att få bröstvårtorna stimulerade, genom att bada varmt samt att bli masserad ökar också dina egna oxytocinnivåer. Enkelt sagt är avslappning och lugn det som främjar förlossningens allra mest så allt som får dig att slappna kommer därför att gynna förlossningen.

– Tänka på varje värk som en våg som du flyter dig igenom. Fokusera på att vara avslappnad i höfterna, axlarna och käkarna och detta gäller framförallt under värken/vågen. Krysta i upprätt position, t.ex. sittandes i hukposition, ståendes framåtlutad med stöd av en partner eller på knä lutad över sängens huvudända som höjts upp.

– Hinnspräckning innebär att BM tar hål på fosterhinnorna så att vattnet går och detta görs för att skynda på förlossningen. Många upplever att detta är obehagligt då konstgjort spräckta hinnor ofta leder till kraftiga och smärtsamma sammandragningar av livmodern.

– Av ren rutin och ut i fall att det skulle behövas sätts ofta en kanyl i handen. Detta är onödigt och kan upplevas stressande om du ställt in dig på att föda utan mediciner. Om en akutsituation skulle uppstå kan sprutor ges och kanyl för dropp sättas.

– CTG används för att övervaka barnets hjärta samt livmoderns sammandragningar. Att hela tiden se på en skärm hur hjärtljud och värkar ser ut kan upplevas som stressande. Att vara uppkopplad mot en maskin försvårar även din rörlighet. Eftersom det finns trådlösa CTG kan du be om att få dessa om det skulle uppstå ett behov av att övervaka hjärtljuden. Skalpelektroder kan även fästas på barnets huvud för att kontrollerna hjärtslagen men även dessa kan skippas då BM lika gärna kan lyssna med en trätratt. Säg till om detta innan så att du får en BM som vet hur man lyssnar med trätratt.

– Efter förlossningen ges alla kvinnor en injektion med syntetiskt oxytocin då hormonet verkar sammandragande på livmodern. Detta är dock inget måste utan det finns flera saker man kan göra för att på naturlig väg få livmodern att dra sig samman. När du ammar kommer dina nivåer av oxytocin stiga och samma sak gäller om bröstvårtorna stimuleras. Genom att tillämpa så kallad sen avnavling, vilket innebär att moderkakan får tömmas på blod innan navelsträngen klipps, lossnar moderkakan lättare. Sedan moderkakan kommit ut kan livmodern dra sig samman och det är att föredra att moderkakan lossnat inom 45 min efter förlossningen. Om moderkakan inte lossnar av sig självt kan BM med massage och genom att dra lätt i navelsträngen få den att lossna. Det kan även vara läga att vid det laget få en injektion med oxytocin och i vissa fall även en injektion med adrenalin.

– Att dricka hallonbladste några veckor innan samt efter förlossningen sägs inom naturmedicinen ha en livmoderstärkande effekt.

– Att använda bakteriedödande tvål i duschen behövs inte utan tvärtom gynnar det barnets immunförsvar om det kommer i kontakt med dina bakterier. Inte ens avföring under förlossningen behöver tas bort med bakteriedödande tvättlapp utan dessa bakterierna stäker också barnets immunförsvar.

– Bristningar kan undvikas genom att man låter förlossningen fortskrida i sitt eget tempo. Det finns de som påstår att bristningar ökat i och med att kvinnor väljer att föda i positioner där BM inte har fulluppsikt men detta stämmer inte utan tvärtom minskar risken för bristningar när man föder i hukposition eller ståendes på alla fyra. Läs mer i artiklen från Svd.

– Om klipp görs eller om du spricker så se till att du sys med en självupplösande tråd.

– Lindra smärta samt förhindra bristningar i underlivet genom att din partner, doula eller BM
håller varma handdukar mot din mellangården under utdrivningen och krystningsfasen.

– Ha med dig en doula som sköter kommunikationen och tar eventuella konflikter med BM
och sjukvårdspersonal så att du kan fokusera på att föda.

– Partners roll och stöd i den naturliga förlossningen kan vara att:
– agera massör
– stimulera dina bröstvårtor under och efter förlossningen som ett naturlig sätt att öka dina oxytocinnivåer. Oxytocin ger smärtlindring, bättre värkarbete samt verkar livmodersammandragande efter förlossningen. Ditt eget oxytocin kan aldrig ersättas av det syntetiska som ges på sjukhuset utan tvärtom finns det risk att injektioner med oxytocin rubbar din naturliga hormonbalans och din kropps förmåga att bilda egna hormoner.

  • övervaka att navelsträngen inte klampas eller klipps. Vänta minst 10 minuter innan navelsträngen klipps men gärna tills moderkakan är ute och man kan se att den är tömd på blod.

  • övervaka att inga sprutor som ni inte godkänt ges till barnet eller dig. Direkt efter att barnet kommit ut är framförallt mamman ofta så omtumlad att hon inte märker om hon får ett stick med en spruta livmodersammandragande oxytocin. Pappan är givetvis också medtagen men han har trots allt bättre uppsikt. En medföljande doula har kanske bäst möjlighet att se till att inga sprutor ges utan att ni tillfrågats först.

– Se till att få inskrivet i journalen vad du inte samtycker till. Detta kommer att få BM att tänka till en extra gång innan hon gör något annat än det du önskar. I annat fall kan hon skriva i journalen att du samtyckt till behandling trots att du egentligen inte alls gjorde det.

Naturlig förlossning från barnets perspektiv:
– Skalpelektroder behöver inte fästas på barnets huvud utan BM kan lyssna med trätratt.
– Tillämpa sen avnavling för att barnet ska få i sig allt det viktiga blod som finns kvar i moderkakan. Klampa och klipp därför tidigast efter 10 min men varför inte vänta tills
moderkakan är ute och man kan se att den är tömd på blod.
– Lägg upp barnet på mammans bröst direkt efter förlossningen och detta gäller även vid
kejsarsnitt. Om mamman är medtagen kan pappan hålla med sina händer så att barnet ligger helt säkert. Låt barnet söka sig till bröstet och hjälp bara till om det känns bra och du vill det. Du behöver dock inte känna dig stressad att se till att barnet tar bröstet utan lita på att barnet hittar dit av sig självt om bröstet bara finns i närheten.
– Barnet ska inte hållas ovanför mammans kropp då detta försvårar för moderkakan att tömma över sitt blod till barnet.
– BM torkar barnet ganska kraftigt och det är helt i sin ordning. Fukt gör att barnet får svårare att hålla värmen så det är därför BM torkar så frenetiskt. Massagen hjälper även barnets blodcirkulation och gör att det vaknar till och förstår att det är dags att ”överleva på egen hand” utan mammans kropp.
– Vägning och mätning är frivilligt. Vill du att det görs kan det gott vänta flera timmar efter förlossningen. Säg till personalen att du säger till när de kan väga och mäta barnet så slipper du stressas av att de kommer in och frågar om de kan få ta barnet för vägning och mätning.

Naturlig avslappning och smärtlindring:

– Tänk på varje värk som en våg som du flyter dig igenom. Att kämpa är onödigt så fokusera istället på att slappna av i hela kroppen men framförallt i höfterna, bäckenet, axlarna och käkarna. Om du vill kan du visualisera inre bilder där du ser ditt barn glida lite längre ner i din kropp på sin väg ut.

– Påminn dig om att varje avklarad värk/våg betyder att barnet tagit sig ett steg närmare dig.

– Värme hjälper avslappningen samt att det är smärtlindrande så bada eller duscha gärna
varmt. Be även om att få varma tvättlappar mot mellangården under krystningsfasen. Ett par varma händer mot ländryggen, på axlarna, att hålla i handen osv. är oslagbart jämfört med värmekudde.

– ”Förlossningen är som sex. Ju mindre prylar och ju mer närvaro desto bättre. Inga saker kan slå kraften som finns i partners, doulans eller barnmorskans varma och trygga händer” sagt av en klok tvåbarnsmamma.

– Akupunktur, sterila kvaddar, TENS, varma bad, avslappning och rörelse är naturliga metoder som minskar smärtupplevelsen”.

Tips på vidare läsning:
– Boken Föda utan rädsla av Susanna Heli
(Denna lägger jag till som tips, Ina May’s Guide to Childbirth av Ina May Gaskin)
Rekommenderar även Ricki Lakes dokumentär ”Business of being born” och ”More business of being born.

Värkstimulerande

21 reasons to say no to pitocin (syntocinon)

Värkstimulerande dropp bakom många anmälda förlossningar

”Vissa förlossningar går riktigt snett och Sophie Berglund försöker ta reda på varför.

På uppdrag av Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag håller hon på att granska förlossningar som slutat med att barnen fötts med cp-skador och där föräldrarna ansökt om ersättning från patientförsäkringen.

Under åren 1998-2004 gjordes 230 sådana ansökningar och 91 av dem resulterade i att ersättning betalades ut eftersom skadorna borde ha gått att undvika.

Preliminära resultat
Detta är förlossningar som slutat riktigt illa: En fjärdedel av barnen har avlidit före fem års ålder och resten har mycket svåra cp-skador.

Sophie Berglunds granskning är inte avslutad ännu och hon betonar att hennes resultat är preliminära.

Men hon anser det slående att åtta av tio mammor i den här gruppen fick värkstimulerande dropp. Det är en långt större andel än genomsnittet. Detta läkemedel kan användas om förlossningen av någon anledning behöver skyndas på.

Under de 91 förlossningarna med konstaterad felbehandling har mammorna i många fall fått sådant dropp trots tecken på syrebrist hos barnet.

Glömda risker
Eftersom syresättningen av barnet tillfälligt stoppas under varje värk är det viktigt att värkarna inte kommer för tätt. Max fyra till fem värkar under tio minuter är ett riktmärke.

  • Om värkarna kommer tätare än så stryps tillförseln av syre till barnet. Det är precis som att trycka ner någon som simmar under vattnet, säger Sophie Berglund.

Men under lite mer än en tredjedel av de granskade förlossningarna där värkstimulerande dropp sattes in mättes inte hur tätt värkarna kom. I en lika stor grupp kom värkarna för tätt – mammans livmoder var överstimulerad.

Problemet med oxytocin (syntetiskt Oxytocin, Syntocinon) är att läkemedlet använts under decennier och att riskerna glömts bort, anser Sophie Berglund.

Syftet med granskningen är att ringa in systemfel inom förlossningsvården och att minska antalet undvikbara cp-skador.”

Från förlossningsgruppen ”Idag har vi kunnat läsa om befarade negativa effekter av syntocinon, värkförstärkande dropp. Om din barnmorska föreslår värkförstärkande dropp är det helt ok att fråga om det finns någon medicinsk anledning till det eller om det finns något annat oxytocinstimulerande man kan prova i första hand, t ex massage, akupunktur, bad/dusch… ”

Länk till nya studier som släppts kommer här WND EXCLUSIVE STUDY LINKS AUTISM TO BIRTH INDUCTIONS

Induced Labor Linked to Higher Autism Risk

Och här finns även ett intressant inlägg Pitocin/Syntocinons untold impact

”De täta värkarna, som kvinnans egen kropp inte har producerat naturligt, leder ofta till så korta värkpauser att barnet inte får tillräckligt med syre och hinner inte återhämta sig. Detta är anledningen till att så många förlossningar där kvinnan får värkstimulerande dropp ofta slutar med att barnet måste förlösas med förlossningstång, sugklocka eller kejsarsnitt. Studier från norska sjukhus visar att av oxytocinstimulerade förstagångsföderskor slutar nästan 50 procent med kejsarsnitt mot 6,9 procent av dem som inte blev igångsatta!”

Business of being born

Tipsar om The business of being born igen. Första filmen heter The business of being born. Sedan finns More business of being born 1-4. Rekommenderar alla gravida/förlossningsintresserade att se filmerna.

”För en nutida födande kvinna innebär födsloprocessen en rad av interventioner. Den första att hon över huvud taget behöver flytta på sig. För en del kvinnor innebär transporten en stress. Stress ger ökat adrenalinpåslag. Adrenalin får värkarbetet att avstanna. Ett sätt att få igång värkarbetet är att ge ett värkförstärkande hormondropp (Syntocinon/Pitocin). Detta är förbundet med biverkningar, vilket gör att man måste ha tillgång till omedelbart kejsarsnitt när medicinen ges. Ändå ligger Sverige bland de länder i Europa med högst användning av värkförstärkande dropp. Mellan svenska sjukhus kan det variera med så mycket som 32 – 60 % hos förstföderskor. Vad motiverar den stora olikheten av användande? Tolkning av föreliggande evidens? Olika vårdkulturer på olika sjukhus? Ökad användning av ryggbedövning vilket ibland ger upphov till försvagat värkarbete? Behov av snabbt flöde genom förlossningsavdelningen i brist på plats? Eller: har kvinnor förändrats evolutionärt i vissa delar av landet så de inte längre kan föda utan måste ha dropp?

Rutinen att avnavla, dvs stoppa syreförbindelsen mellan mamman och det nyfödda barnet, omedelbart eller inom få minuter efter framfödandet saknar evidens för att det skulle vara gynnsamt för mor eller barn. Och det är inte rutin att mamman får möjlighet till informerat samtycke vid avnavling.

Ytterligare rutiner: injektion till mamman så snart barnet är ute är något som de flesta mammor inte vet om att de skall få och sällan tillfrågas om de vill eller ej. Man kan fråga sig om det är nödvändigt att alla kvinnor ”erbjuds” detta. Poängen här är: ges sprutan med informerat samtycke?”

Del 3, Informerat samtycke

Förlossningsberättelse – Dagen då du föddes

Min förlossningsberättelse, dagen då Junie föddes.

Jag hade en lätt och fin graviditet med Junie. De första månaderna hade jag ett extremt illamående som var väldigt jobbigt, runt v 20 gick det över och från att illamåendet gick över så mådde jag jättebra, inga krämpor alls. Jag hade mycket rejäla sammandragningar/förvärkar, men då det var 8:e graviditeten så brukar de ofta bli kraftigare, samma med eftervärkar. Kvällen den 10 september blev jag inlagd på förlossningen pga prematura värkar. Vi hade magsjuka hemma, (eller om det var pga något vi ätit) jag kräktes inte, det gör jag aldrig, utan min magsjuka yttrar sig genom att jag blir dålig i magen. Min mage var det sådan fart på så att tarmarna retade igång livmodern och mina värkar satte igång. Tappen var väldigt kort och jag var öppen närmre 4 cm. Den 12:e september fick jag åka hem igen, efter att dom behandlat med värkavstannande dropp och gett mig behandling för barnets lungmognad. Skulle det sätta igång igen så skulle vi inte stoppa förlossningen. Jag fick med mig bricanyltabletter hem som aldrig togs.

Dagarna gick och jag blev riktigt förvånad men oerhört glad över varje vecka som gick, att bebisen stannade kvar i magen trots de prematura värkarna. Jag höll tummarna att jag skulle gå till runt bf, men jag kunde även gärna gå längre, både jag och bebisen mådde väldigt bra. Det viktiga nu var att barnet stannade i min mage och växte klart.

Den 22 oktober var en ganska så vanlig dag, men en dag som jag började känna på mig att det var nära, att det snart skulle bli dags. Jag sms:ade två vänner på eftermiddag/kväll och skrev att jag undrar om det snart kommer vara dags, att jag trodde det. Jag hade endel rejäla förvärkar som kom och gick och kände att det hände saker. Johan frågade om det var på gång men jag sade att det är lugnt, men att jag tror det kommer att sätta igång inom de närmaste dagarna. Han märkte på mig på något vis att det var nära förlossning. Han sade att ”det är vårt 8:e barn Sophie, jag ser tecken på att det snart är dags”. :-) Jag och Johan såg en film på kvällen sedan somnade vi, jag funderade lite under filmens gång om det kanske skulle bli bebis väldigt väldigt snart.

Vid 02.15 så vaknade jag utav en otroligt märklig känsla. I precis samma sekund som jag vaknade så knäppte det till i kroppen, vattnet gick. Jag kände efter med handen om det var blött och det var det ju. Jag puttade lite försiktigt på Johan och sade ”Johan, vattnet gick!” Han mer eller mindre flög upp ”Va!?” :-) Han tänkte nog att nu har vattnet gått så nu kommer barnet när som helst.

Vi gick upp, jag skickade sms till släkt och vänner att nu är det snart dags, vattnet har gått. Johan jagade barnvakt, det var inte det lättaste eftersom att det var mitt i natten och de flesta sov, men vår vän T kunde komma över. Vi ringde till förlossningen, jag berättade att vattnet hade gått och att jag skulle få antibiotika pga GBS. Kvinnan i luren tittade i min journal och ville att jag skulle komma in direkt så att jag skulle hinna få droppet med antibiotika samt för att bebisen låg högt uppe helt rörlig, och då bör man ta det lugnt och vara lite försiktig så inte navelsträngen åker ned och kommer i kläm. (Navelsträngsprolaps) Så hon sade att jag skulle ta det lugnt medans Johan packade.

Vi packade ihop det sista och väntade på T, sedan gick vi ut till bilen. Jag märkte att det kom så mycket vatten så Johan fick gå in igen och hämta en handduk som jag kunde sitta på. Det kom otroligt mycket fostervatten, byxorna var helt dyngsura. När vattnet gick med Minja så gled hon ned och täppte till, så då kom det inget mer. Men med Junie så låg hon så högt uppe så det rann vatten precis hela tiden, det kändes som att jag kissade oavbrutet. Vi åkte till förlossningen och Johan var nog lite stressad även om han inte sade det. Jag sade till honom att vi behöver verkligen inte ha bråttom, jag hade glesa värkar och kände att det inte skulle gå lika fort som sist. Jag kunde känna på värkarna att jag inte var vid slutet än, vid 8-10 cm är värkarna allra starkast under förlossningen och där var jag inte än.

Strax innan klockan 04 kom vi fram till förlossningen, och samma underbara bm som var med då Minja föddes och som hade hand om mig då jag hade prematura värkar tog emot oss. Jag sade till henne att det var roligt att just hon tog emot oss, hon kände igen oss direkt. Det kändes tryggt att vi fick henne.

20140508-101806.jpg

(Inlägges på förl.avd. 30-årig 8-gravida, 7-para. Inkommer pga värkar och vattenavgång i graviditetsvecka 39+4, BP enligt UL 121025. BP enligt SM 121012)

Vi får ett rum och jag får nya torra kläder. Jag hade svårt att böja mig ned, det var en helmärklig känsla i kroppen och jag var så frusen pga de blöta kalla kläderna. Jag fick lägga mig på sängen och bm förberedde för att sätta droppet med antibiotika. En infart sattes på ena handen och bm kopplade Bensyl-PC mot GBS. Det gick snabbt att få antibiotikan intravenöst, det tog omkring 20 minuter sedan var påsen tom.

Jag frågade om jag kunde ta ett varmt bad eller duscha men bm trodde att barnet skulle komma alldeles snart så hon ville att jag skulle skippa badet/duschen.

En Ctg kurva togs, det var otroligt svårt att få en bra kurva, det var helt enkelt väldigt svårt att få in bebisens hjärtljud då hon rörde sig väldigt mycket hela tiden samt att hon låg vänd åt ”fel” håll, men det visste vi ju inte då. Bm kom in gång på gång för att försöka rätta till dosan, men den tappade kontakten hela tiden, men hjärtljuden låg på ca 135 spm. Blodtrycket låg på 120/77 och bebisen låg nu ruckbar.

Bebisen gjorde något med huvudet under hela förlossningen, jag sade till bm att något känns väldigt annorlunda än de tidigare gångerna. Hon kände och klämde på magen men kunde inte känna något konstigt.

Värkarna kom nu tätt och regelbundet. Bm frågade om jag ville promenera lite med ett gåbord eller kanske testa att sitta på bollen. Junie låg högt uppe än så det kändes som att bollen vore bra att testa. Jag satte mig på den intill sängen, gungade från sida till sida och gjorde lite olika rörelser för att försöka få henne att sjunka ned. Där satt jag länge och slappnade av, andades och jobbade med mina värkar, testade att göra lite mörka ljud då jag lärt mig att det kan underlätta.

Jag skickade ett par sms om hur det gick och skrev ett inlägg på fb då vänner undrade hur det gick. Då var jag öppen 8 cm. Värkarna blev väldigt kraftiga runt 8 cm men det kändes inte som det gick så snabbt framåt som det brukar göra för mig när jag är alldeles på slutet utav öppningsarbetet. Jag var så inställd på att det skulle gå lika snabbt som sist så nu kändes det som att allt tog lång tid, fast det egentligen inte gjorde det, det här blev min näst snabbaste förlossning.

Undersköterskan kom in med vagnen med instrument som de brukar ha framme vid födseln. Redan? tänkte jag, en overklighetskänsla att det var så nära, att snart skulle barnet ligga på mitt bröst.

Bm undersökte efter ett tag och det var samma status fortfarande, barnet låg ganska högt uppe, öppen 8 cm. Hon tyckte att vi skulle sätta lite värkstimulerande för att skynda på allt men jag sade nej, jag hade även skrivit i mitt förlossningsbrev att jag avsade mig värkstimulerande/syntocinon om det inte var medicinskt nödvändigt för mitt eller barnets skull. Och att bara skynda på förlossningen (med de risker det innebär) var absolut ingenting jag kunde tänka mig att göra, så bm accepterade givetvis det.

07.10 så kom bm in igen och sade att hon skulle gå hem men att hon skulle titta senare i datorn vad det blev. Vi tackade och sade hej då och ny personal kom in och hälsade – en underbar bm, en uska och en barnmorskestuderande. Alla kändes väldigt bra tyckte vi, jag kände mig trygg med dom. Bm och den bm-studerande kvinnan kände efter om något hänt sedan sist, jag sade att ”Det har inte hänt så mycket va?” Det kändes som att jag stod och tuggade på samma 8 cm hela tiden. ”Jo nu har det hänt massor!” sade bm. Men det var fortfarande 8 cm öppet. Jag tror att den första bm glömde skriva det i journalen, eftersom att dom inte visste att jag varit öppen 8 cm ganska så länge. Dock hade hon åkt ned en liten bit nu och låg inte högt uppe längre. Det gick framåt fint tyckte bm, även om det inte gick lika snabbt som det gjorde gången innan men alla förlossningar är olika och har ingen klocka. Allt tar den tid det behöver och just Junie behövde lite extra tid pga hennes läge.

Jag lade mig i sängen på sida med ena benet högt för att öppna upp bäckenet lite extra så barnet skulle kunna komma ned lite lättare, för att underlätta för henne. Det började trycka på även om jag inte var fullt öppen. Värkarna blev så otroligt starka, de kom hela tiden. Jag hade ingen ctg som mätte värkarna men bm sade att det behövs inte för hon märker att de kommer väldigt tätt. Det var ungefär 20 sekunder mellan värkarna, de sög tag i mig och jag påminde mig själv om att andas. Jag tyckte värkarna var värre än sist, de kom i ett och det kändes något så otroligt bak i ryggen. Jag låg kvar på sidan och värkarna var först kraftig värk och precis efter toppen så blev de krystvärkar. Jag krystade lite även om jag inte var öppen 10 cm och bm tittade efter vad som hände medans jag tog i och hon såg att det var på gång. Jag frågade bm om det var oki att jag krystade lite även om jag inte var öppen helt. Att jag krystade var det som behövdes för att hon skulle åka nedåt och bm sade att jag skulle följa min kropp precis som jag ville. Jag låg på sidan, värkarna kom väldigt tätt och fortsatte vara värk/krystvärk. Det kändes skönt att trycka på, själva värken var värre än krystvärkarna och varje värk sög tag bak i ryggen men även fram, det var skönt att avsluta varje värk med att trycka på lite, att jobba på själv.

Jag har aldrig gillat lustgas, är rädd för att inte vara helt med och har aldrig förstått själva grejen med den, men jag frågade om jag kunde få lite lustgas då värken i min rygg var enorm, att jag kunde testa den på lägsta dos. Bm sade att självklart får du det, det är bara att lägga bort den om det känns dåligt. Fick lustgasen och jag testade den några värkar, det kändes skönt att hålla den i handen, att ha något att göra, (speciellt det där ”blås ut i masken, ta ett friskt andetag med syre och blås ut i masken – upprepa x3 tyckte jag var skönt att fokusera på). Jag kände mig helt med så det var skönt, jag gillar inte att känna mig ”berusad”. 5-10 minuter senare lade jag bort lustgasen igen då jag ville fokusera helt och hållet på barnet som var på väg ut så ena kvinnan plockade undan den och jag krystade nu aktivt. Johan frågade mig om jag ville att han skulle vara vid mig eller om han skulle fotografera, jag sade att jag vill att han ska fotografera, jag ville ha foton från utdrivningen och när barnet kom upp på mitt bröst.

Huvudet var nästan ute, jag tog i allt vad jag kunde och bm sa efter en kort stund att ”Sophie titta, nu kan du ta emot bebisen” Jag kände en sådan kraft när hon sade så, att nu kommer vårt barn äntligen! Jag vände mig från sidan och tog emot henne tillsammans med barnmorskan. Det var en helt fantastisk känsla, väldigt speciellt! Äntligen fick vi träffa vår bebis som vi undrat så mycket över vem hon är. Jag lade henne på mitt bröst och lyfte efter en kort stund på henne för att se om det var en lillasyster eller en lillebror och det var en lillasyster.

20140508-102419.jpg

Flicka framföds i vidöppet läge kl 07.57. Mor får flickan på sitt bröst på en gång. Skriker genast. Apgar 9-10-10.

En helt perfekt liten flicka med massor utav långt hår, blå ögon och alldeles varm och go föddes den 23 oktober klockan 07.57. Hela hon hade massor utav fosterfett överallt. Barnmorskan sade att det var inte konstigt att det tog lite längre tid på slutet och att jag kände så i ryggen, hon var en så kallad stjärnkikare, hon föddes i vidöppen bjudning. Hon låg alltså väldigt långt bak mot min rygg, vänd åt fel håll, med sin rygg mot min rygg och tittade uppåt med ansiktet istället för att ligga med sin rygg mot min mage och titta nedåt mot min rumpa. På det viset låg hon hela vägen ut, hon roterade aldrig. Den bjudningen gör ofta så det drar ut på tiden eftersom att barnet tar ca 20% större plats, värkarna känns ofta värre i ryggen och många får svårt att krysta ut barnet med ökad risk för sugklocka och kejsarsnitt. Det är även vanligt att man får krystvärkar innan man är fullt öppen. (Läs gärna texten längst ned om positionen. Jag hade inte läst mycket om olika lägen innan så när jag läste detta efteråt så kände jag att det stämde riktigt bra, även om det givetvis inte är lika för alla.)

Jag tyckte att det gick jättebra att krysta, att jag hade kraften och hade fina krystvärkar. Det tog längre tid på slutet än vad det brukar för mig dock, jag fick krystimpulser redan vid 8 cm och jag hade ondare i ryggen av värkarna. Från att jag började krysta aktivt så tog det ändå bara 7 minuter.

Vi lät navelsträngen pulsera färdigt, sedan frågade barnmorskan mig om det gick bra att vi klampade och klippte, jag fick se navelsträngen och fick godkänna att det var oki. Dom hade läst mitt förlossningsbrev noga, jag kände att dom respekterade allt jag skrivit. Vi struntade i syntocinoninjektionen de brukar ge födande kvinnor på rutin efter en förlossning. Jag ville inte ha den, jag kände att jag vill inte ha något sådant om det inte finns en väldigt bra anledning, vill inte ha den på ren rutin. (Har man inte fått syntocinon under förlossningen så är risken mycket mindre att man behöver syntocinon efter förlossningen. Har man fått sådant under förlossningen så är risken större att man behöver det även efteråt för då har man redan stört kroppens hormoner. Jag vill ge min kropp chansen att klara sådant av sig själv, vilket den även gjorde. Syntocinon som ges innan moderkakan fötts fram ökar även risken för kvarhållen placenta, lite mer om det för eventuellt intresserade här)

Jag blödde nästan ingenting alls, 150 ml innan moderkakan fötts fram, och 50 ml efter att moderkakan fötts fram. Det är det minsta jag blödit någonsin under/efter en förlossning.

När Johan hade klippt av den färdigpulserande slappa navelsträngen så tog det inte lång tid innan jag födde fram moderkakan, den kom precis efteråt. Den var hel och fin, vi tog lite kort och bm undersökte den innan hon lade den i en påse till oss så vi kunde få med oss den hem. Det var flera som sade att det var en väldigt fin tanke, vi tog alltså med oss moderkakan hem för att plantera ett placenta tree/ bebisträd åt Junie. Ett minne för oss utav graviditeten och förlossningen. Moderkakan ska grävas ned och över den ska ett fint träd planteras.

Kort efter att moderkakan var ute så tittade bm och den barnmorskestuderande hur det såg ut i underlivet, om något skulle sys. Det hade blivit en liten bristning som behövde sys, men inte mer än 2 stygn. Barnmorskan var helt fantastisk och berättade vad dom gjorde och förklarade väldigt bra för oss.

Livmodern drog ihop sig snabbt och fint efteråt och det var inte en massa hårt klämmande på livmodern som det brukar vara, dom var väldigt försiktiga. Annars tycker jag att det brukar klämmas väldigt mycket efter att man har fött barn. Den barnmorskestuderande kvinnan gav Junie K-vitamin och även där var det helt fantastiskt att dom berättade vad dom gjorde. Annars är det ofta mycket sker på bara ren rutin vid en förlossning tycker jag, utan att dom berättar för kvinnorna vad det är dom gör. Jag tyckte att den personal vi hade var otroligt bra, väldigt varma och dom gjorde verkligen allt för att ge mig den förlossning jag önskade.

Vi fick in världens godaste fika, Johan satte dit den rosa knappnålen på ”bebistavlan” sedan var vi i lugn och ro på rummet där vi slumrade till efter en lång natt. Tempen fick tas ett par gången på Junie då hon hade låg temp, den låg på strax över 35. Dom trodde det var pga att hon hade så mycket fosterfett på sig hon blivit lite kall. Vi låg hud mot hud och försökte värma henne. Bm kom in och vägde/mätte Junie och hon vägde 3535g och var 51 cm lång.

Vi fick vila en stund i väntan på att få komma upp till BB. Personalen vi hade haft under förlossningen kom och sade hej då och tackade för att de fått vara med och vi tackade dom för hjälpen. Barnmorskan följde med oss upp till BB vid klockan 12 och vi fick ett dubbelrum, Johan skulle dock åka hem på eftermiddagen.

På BB hade vi också jättebra personal som hade hand om oss. Alla var väldigt trevliga och varma. Jag hade skrivit i mitt brev att jag ville ha tips och råd om amningen då jag tycker det varit svårt att få bra fart på amningen tidigare. Dom var väldigt peppande och stöttande och tittade så Junie hade bra grepp och kom med olika tips och råd.

Johan åkte hem på eftermiddagen och jag valde att stanna kvar en natt för att vila och vara ensam med Junie innan vi åkte hem dagen efter.

Junie låg hud mot hud hela tiden och tuttade och sov. Vi vilade och bara njöt utav tiden. Den 24 oktober, dagen efter förlossningen så kom Johan och barnen och hämtade oss, som dom hade längtat efter att träffa sin minsta lillasyster! Det blev mycket pussande och kramande när vi kom hem. Junie är en väldigt lugn bebis precis som våra andra barn var som bebisar. Äta och sova är det som gäller. Den största skillnaden med Junie är att hon är riktigt tuttig, vi använder inte napp åt henne så hon tuttar väldigt mycket på mig, det är trygghet för henne, att ligga på mitt bröst och tutta, det gör henne lugn och då somnar hon väldigt snabbt. Denna gång slapp jag nästan eftervärkarna helt och hållet, hade inga eftervärkar som gjorde ont utan dom kändes bara som lätta sammandragningar. Väldigt oväntat då mina blivit starkare och starkare för varje gång. Men det beror nog helt klart på att kroppen skötte allt utan injektionen som annars ges på rutin efter förlossningen. Inte konstigt egentligen.

Tänk att det är lika fantastisk varje gång, det spelar ingen roll om det är första barnet eller om man har en stor familj, varje gång är så unik och fantastisk, något helt magiskt. Att man precis efter man fött barn kan känna att det här gör jag gärna igen, att det inte är något man känner som avskräckande, utan istället som stärkande.

Älskade Junie • 23 oktober 2012 klockan 07.57, 3535g och 51 cm

Tack för att du valde att komma till just oss!

A Posterior baby (Occiput Posterior, or OP) means that the baby is also head down BUT the back of its head is towards mom’s back and baby is facing towards mom’s front. Other names for the OP position include ”stargazer” or ”sunny side up” because the baby seems to be looking ”up” at the sky when mom is lying down.

Labor with a persistently posterior baby tends to be longer, harder, and more painful than with an anterior, well-aligned baby. Furthermore, because posterior labors tend to be longer and more painful, they often have more interventions associated with them (breaking the waters, artificially strengthening contractions with pitocin, epidurals for the pain, more vacuum extractions, etc.), and babies may experience fetal distress more often.

The angle of presentation of the baby’s head is different with a posterior baby, so the diameter of the head that must fit through first is larger. Furthermore, an OP baby often does not tuck his chin to his chest as much (sometimes called a ”military” position), and its de-flexed head makes an even bigger diameter to fit through.

Some sources state that the average baby’s head diameter is about 9.5 cm, compared to 11.5 cm for the same baby if he is OP and de-flexed. Two centimeters doesn’t sound like a lot, but it’s around 20% of the total diameter of the baby’s head, which is significant. And that 20% can make a lot of difference in how quickly and easily the baby fits through the pelvis.

In addition, the ”fit” of the baby’s head in mom’s pelvis is trickier with an OP baby and there’s not as much room for error. If the baby is a little out of alignment in an anterior position, he can usually still fit through. If he is a little out of alignment in a posterior position, the same baby may not ”fit” as well.

As a result, most research shows that the rate of cesareans associated with persistent posterior babies is much higher than the rate associated with anterior babies. In one 2006 study, researchers found that a persistent posterior position was associated with 13 times the risk for cesarean section.

Clinically, there are a few other signs as well. With a posterior baby, fetal heart tones are usually more difficult to locate because the baby’s back is away from the front of mom’s belly. Clinicians usually have to search for the heart tones for a while before they find them and the tones may appear and disappear with even small shifts in the baby’s position.

With a posterior baby, often the mom feels lots of weird, fluttery movements in front (the baby’s hands and feet). Mom usually feels a lot of movement, pretty consistently, and feels it quite strongly.

Furthermore, because the presenting diameter of the head is larger and needs more time to mold, a posterior labor often stalls out or slooooows down for a while in the middle of labor. This slowing/stalling is called ”labor dystocia” and usually happens at about 4-7 cm.

Labor with an OP baby tends to be more painful and difficult. The back of the baby’s head tends to hit against the mother’s sacrum, making labor more painful and concentrated in the back and pelvis (and sometimes the hips, if the baby tries to rotate to anterior). Back labor and OP positioning are not always connected, but they are frequent companions.

Requests for pain relief are more common with posterior babies because of the combination of back labor, labor augmentation drugs, breaking the mother’s bag of waters, and the sheer exhaustion of a long hard labor. Many, many moms with persistently posterior babies end up with epidurals, even those who strongly desired natural childbirth beforehand.

That’s not to say that a persistent posterior cannot be born vaginally. Of course not! A persistently posterior position is not an impossible position for birth but it often needs more time and patience and support from caregivers.

It has to be noted that not all posterior births are difficult. Some women have easy OP births.

Well, it’s because not all posterior labors are created equal.

Some posterior babies are relatively small and have their chins tucked nicely down; these labors take a little while longer than anterior labors on average. It’s the baby whose head is de-flexed and who is persistently posterior through all of labor that tends to have the most difficult labor and birth.

20130105-084124.jpg